هزاره‌اى در هم پيچيده و خارق‌العاده
۱۸ فروردين ۱۳۸۴


وحدت نظرى غيرمنتظره ميان منتظران موعود و در هم پاشيدگى y2k
نوشته: داميان تامپسون
ترجمه: امين ميرزايى


توضيح مترجم:
دومين هفته از ژانويه سال جارى ميلادى مجله انگليسى زبان «تايم‌‌» گزارش ويژه خود را به مساله بحران رايانه‌‌ها در آستانه سال دو هزار و ارتباط اين مساله با حركتى جهانى در استقبال از موعود منتظر اختصاص داده است. نظر به اهميت‌‌برخى مباحث طرح شده در اين گزارشها، برگردان فارسى دو مقاله انتشار يافته را در اين شماره به خوانندگان گرامى مجله موعود تقديم مى‌‌كنيم و پيشاپيش اين نكته را يادآور مى‌‌شويم كه انعكاس مباحث‌‌ياد شده به معنى تاييد صد در صد همه مفاد آن نيست.

قبل از ارايه برگردان فارسى اين دو مقاله ذكر چند نكته ضرورى است. اولا مساله بحران رايانه‌‌ها در سال دو هزار معضلى است كه به گفته كارشناسان از عدم توانايى قرائت درست تاريخ سال دو هزار از سوى رايانه‌‌هايى نشات مى‌‌گيرد كه با توجه به زبان برنامه نويسى كوبول، از دو رقم سمت راست هر سال براى نمايش تاريخ آن استفاده مى‌‌كنند. در اين حالت همه رايانه‌‌هايى كه در شبكه‌‌هاى تو در توى ارتباطى، اطاق كنترل موشكهاى بالستيك، مركز كنترل ماهواره‌‌ها سيستمهاى مخابراتى و برق رسانى، برج مراقبت فرودگاهها و دهها امثال آن مشغول به فعاليت‌‌اند، در ابتداى سال دو هزار صد سال به عقب برمى‌‌گردند كه اين خود مستوجب در هم ريختن نظام برنامه ريزى آنهاست. به طور مثال سال 2000، دو صفر خوانده مى‌‌شود كه در نظر رايانه‌‌ها با سال 1900 برابر است.

نكته ديگر مساله مكاشفات يوحناست. واژه apocalypse به معنى مكاشفه و الهام و در معناى خاص خود به مفهوم كتاب مكاشفات يوحناست. بنابراين كلمه ديگرى كه در متن مقالات مذكور بارها تكرار شده است: "apocalyptic" ، نشان دهنده نوعى نسبت‌‌به اين مكاشفات است. از آنجا كه مضمون اصلى اين مكاشفات فرود مسيح، عليه‌‌السلام، پس از واقعه آرماگدون (Armageddon) و شكست نيروهاى شيطانى از سوى سپاه توحيد است، اين كلمه را در غالب موارد به «موعود» ترجمه كرده‌‌ايم در حاليكه شايد ترجمه دقيق آن «مربوط به مكاشفات يوحنا» باشد.

مساله سوم تامل در نوع واكنش بيگانگان بااين مسايل است. سخن به گزافه نگفته‌‌ايم اگر دول غربى، بنيادگرايان مسيحى، تحليلگران سياسى و نظامى آمريكا و اروپا و صهيونيسم غارتگر را در پى گيرى مسايل مربوط به موعود از ما شيعيان بمراتب فعالتر بدانيم. بازخوانى پرونده پيشگوييهاى «نوستر آداموس‌‌» صرف نظر از صحت و وثاقت‌‌يا مجعول بود. نشان، طراحى جنگ ستارگان از سوى دولت ريگان، اتخاذ سياستهاى خاص برون مرزى نسبت‌‌به برخى كشورها همچون ايران و عراق و ليبى و سودان، ظهور فرقه‌‌هاى منجى گراى مسيحى قطع نظر از درصد درستى مدعايشان، همه و همه نشانه‌‌هايى از جدى گرفته شدن اين موضوع از سوى بيگانگان هستند. درهمين چند سال گذشته و پس از بروز خيزشهاى عمومى مسيحيان بنياد گرا كه با طرح بناى «هيكل سليمان‌‌» از سوى يهوديان افراطى در اورشليم همراه شد، چندين و چند فيلم سينمايى و كتاب و مجله و سايت كامپيوترى به طرح اين موضوع اختصاص يافته‌‌اند و دريغ از حركتى در خور از اين جانب.

اين مساله براى سران دول غربى تا حدى جدى است كه به گزارش مجلات مختلف و راديوهاى برون مرزى تبليغ مسيحيت، سازمانهايى چون صليب سرخ بين الملل، تحليلگران سياسى، رهبران اجتماعى و حتى كليساهاى انجيلى به طراحى طرحهايى براى مقابله با شرايط بحرانى رو آورده‌‌اند يا برخى سكولاريستهايى كه وقوع واقعه‌‌اى را ولو نه لزوما در سال يا سالهاى آينده بسيار جدى مى‌‌بينند، درست‌‌به همان سبكى كه در روايات اسلامى مربوط به علايم ظهور به آنها اشاره شده به جمع‌‌آورى آذوقه و سلاح و حتى پناه بردن به نقاط امن و دامنه كوهها، درون پناهگاهها و جوف غارها پرداخته‌‌اند. در همين شماره تمام Time از گروههاى مختلف مردم آمريكا به چاپ رسيده كه با لحاظ احتمالى ولو ضعيف در مورد وقوع واقعه‌‌اى خاص در آينده خود را براى استقبال از آن حادثه آماده مى‌‌كنند و جالب آنكه مستعبلين مورد نظر بيش از مكاشفات يوحنا و پيشگوييهاى مسيح، عليه‌‌السلام، به شواهد عينى موجود درباره در پيش بودن حادثه‌‌اى عظيم استناد كرده‌‌اند.

به هر تقدير سخن بر سر آن نيست كه تاريخ وقوع واقعه لزوما سال يا چند سال آينده است كه اين تعيين وقت و از لحاظ شرعى ممنوع شمرده مى‌‌شده، بلكه، سخن بر سر لزوم هشيارى و آگاهى از ديدگاه عمومى مردم جهان است و بى ترديد اهميت تامل در اين سرى مباحث از تعمق در آرايى كه از تاريخ طرحشان نزديك به سه قرن و نيم مى‌‌گذرد نه تنها كمتر نيست، بلكه براى كسانى كه به روز آمد بودن اطلاعات خود مى‌‌انديشند بمراتب مهمتر است.

مقاله اول:

براى ميليونها نفر از معتقدان به موعود در سراسر جهان، پيش بينيهاى تكان دهنده‌‌اى درباره حوادث ناگوارى كه به دنبال از هم پاشيدن سيستمهاى رايانه‌‌اى در سال دو هزار پيش خواهد بود، زنگ اخبارى آشنا و هيجان‌‌انگيز به همراه دارد: وحشت عمومى، فلج‌‌شدن دولتها، بلوا بر سر غذا، سقوط هواپيماها بر روى آسمانخراشها.

در طول چند دهه، بنياد گرايان مسيحى پيش بينى مى‌‌كردند كه دقيقا همين نوع در هم ريختگى در پهنه اجتماع در گوشه و كنا ركمين كرده است، اينك، با كمال شگفتى مى‌‌بينند كه نه تنها اين سناريوها جدى گرفته شده‌‌اند، بلكه از سوى افرادى به دايره بحث گذاشته مى‌‌شوند كه تا پيش از اين به آنها پوزخند مى‌‌زدند; برنامه‌‌نويسان رايانه‌‌ها، ارباب تجارت و سياستمداران. در همين سال گذشته دردسرهاى ناشى از فرا رسيدن هزاره جديد، بيش از هر پيشگويى ديگرى از كتاب مقدس به مساله موعود گرايى دامن زد. اين دردسرها تب هزاره گرايى را تا همه مرزهاى ملى و مذهبى با خود به همراه برده و افراد سكولار را هم به هزاره گرايانى دور از انتظار بدل ساخته است.

به عنوان مثال استيو واتسون به پناهگاهى پنهان واقع در اوكلاهما، با گنجايش كافى براى چهل نفر، محصور در حلقه‌‌اى از نقل مكان كرده است. تصويرى از او در مجله وايرد (wired) ، مردى گوشتالو و ستيزه جو را نشان مى‌‌دهد كه در چهره واقعى يك طالب بقا خيره به جهان چشم دوخته است: نيمى نگران و نيمى به خود متكى. او مى‌‌توانست‌‌يكى از آينده بينانى باشد كه براى شنيدن صداى سم اسبان چهار اسب سوار موعود گوش خوابانده است، ولى چنين نيست. او تنها به خاطر [بحران كامپوترها] در سال دو هزار آنجاست. واتسون يك تحليلگر سيستمهاى رايانه‌‌اى است كه دو سال قبل، مسؤوليت اخذ اطمينان از آمادگى لازم يك شركت عظيم مخابراتى در ايالات متحده را براى مواجهه با سال دو هزار بر عهده داشته است. پيش از آنكه اين ماموريت عظيم به نحو كامل به انجام رسد، او متقاعد شده بود كه هرچه كرده باد هوا بوده است. اگر شبكه سراسرى و تو در توى برق از كار بيفتد، جامعه هم آرام آرام از هم مى‌‌پاشد. بنابراين او به همان نحوى كه موعود گرايان در طول دستكم دو هزاره يادآور شده‌‌اند سر به كوه گذاشت.

اگر [بحران كامپيوترها] در سال دو هزار كارشناسان رايانه را به معتقدان به آخرالزمان بدل كرده است، بر بسيارى از پيروان كليساى انجيلى و بنياد گرايان، اثرى معكوس برجا گذارده. مسيحيان دست راستى كه تا پيش از اين بيش از جريان رسمى كليسا از ادبيات رايانه‌‌اى دور بوده‌‌اند، بسرعت‌‌به كارشناسان فاضل مباحث مربوط به سال دو هزار بدل مى‌‌شوند. خطابه‌‌اى جذاب كه در نشست‌‌سالانه ائتلاف مسيحيان، با عنوان راهى به سوى پيروزى ايراد شد، كارگاهى درباره [بحران] سال دو هزار بود كه طرحهايى را به منظور فراهم كردن آذوقه، سرپناه و لوازم درمانى در زمان وقوع هرج و مرج به كليساها ارايه مى‌‌كرد. سايتهاى كامپيوترى مسيحى همچون طرح يوسف دو هزار (The,JosephProject 2000) واكنشهاى لازم در زمان وقوع شورش را مو به مو در ميان مى‌‌گذارند. سايت مذكور در اينباره مى‌‌گويد:

«خودتان را آماده كنيد. براى يافتن راههاى بديعى كه شما را با كليساهاى واقع در جغرافياى محل سكونتتان پيوند دهد دست‌‌به كار شويد... براى جامعه خود انبارى با نشان Y2K (سال دو هزار) دست و پا كنيد.»

تاكيد اصلى اين دسته از واكنشهاى مسيحى، بر گشوده شدن دريچه‌‌اى فوق العاده براى تبليغ كليساى انجيلى است كه از سوى Y2K در اختيار گذاشته شده است. همچنانكه يكى از سايتها عرضه مى‌‌كند: «بزرگترين موقعيتى كه از زمان برج بابل تا كنون دست داده است.» موضوعات مربوط به آخرالزمان بيش از آنكه صراحتا بر زبان رانده شوند به اشاره مطرح شده‌‌اند. اما به گفته استفن اوليرى (O`eary) يك استاد رشته ارتباطات در دانشگاه كاليفرنياى جنوبى نيازى به اين [پرده پوشى] نيست. «سايتها خوشبينانه از علايم [ظهور] سخن مى‌‌گويند، در حالى كه مخاطبان با اين نشانه‌‌ها به سمت نوعى نظام اعتقادى درباره موعود سوق داده مى‌‌شوند. براى چنين افرادى [بحران] سال دو هزار داستان فرو ريختن پيكره اقتدار سكولاريسم را به همراه دارد. سالهاى سال كارشناسان كامپيوتر هزاره‌‌اى فنى و بى خدا را پيش‌‌بينى مى‌‌كردند، حالا با در پيش بودن [بحران رايانه‌‌ها] در سال دو هزار براى كسانى كه به مداخله الهى باور دارند طعنه زدن بسيار خوشايند است.»

اگر مسيحيان پيرو كليساى انجيلى از سخن بى پرده درباره [رابطه] بحران رايانه‌‌ها در سال دو هزار با آخرالزمان طفره مى‌‌روند، درباره صداهاى افراطى‌‌تر چنين سخنى لزوما صادق نيست. به گفته چيپ بارلت، تحليلگر ارشد انجمن مطالعات سياسى، يك منبع انديشه ليبرال، سال دو هزار در حال ايجاد نوعى وحدت نظر ميان همه گروههاى تندرو است: «شما مى‌‌توانيد به آنكه در سال دو هزار نظامى نوين و جهانى تحت‌‌سيطره شيطان شكل خواهد گرفت، يا به آنكه نظام اقتصادى از سوى يهوديان فرو خواهد پاشيد و يا به آنكه نخبگان مرموز اين واقعيت را كه بحران رايانه‌‌ها در سال دو هزار چاشنى زمستانى هسته‌‌اى خواهد بود پنهان مى‌‌كنند باور داشته باشيداينكه قهرمان كه باشد مهم نيست، شما مى‌‌توانيد در بحثهاى كاربردى، درباره آنكه كدام صافى آب بهتر كار مى‌‌كند، با ديگر طالبان بقا زمينه مشتركى براى صحبت‌‌بيابيد.»

بسيارى از فرهيختگان هزاره گرا از آنكه سال دو هزار به تروريسم بينجامد دل نگرانند. اوليرى در اينباره مى‌‌گويد: «تمام كارى كه بايد انجام شود جاسازى ماهرانه بمبى در اطاق كنترل شبكه برق است تا بخش وسيعى از كشور را تحت تاثير قرار دهد. من در اينباره با نمايندگان اف. بى. آى صحبت كرده‌‌ام و آنها بخوبى از اين مساله آگاهند. «به هر تقدير يكى از چشم اندازهاى اضطراب انگيزتر، دلهره هزاره نو در ميان جوامع گسترده‌‌تر است. آندره گو (Gow) يك استاد تاريخ در دانشگاه البرتا با اشاره به وابستگى اين مساله به موقعيت جغرافيايى هر منطقه مى‌‌گويد: «در زمستان زود هنگام كانادا، دما تا چهل درجه سانتيگراد زير صفر پايين مى‌‌آيد. يك شب با قطع برق، مردم در خانه‌‌هايشان شروع به مردن مى‌‌كنند.» او مى‌‌گويد: «مردم اينجا كيس و پرطاقت‌‌اند اما از عهده تحمل چنين فاجعه‌‌اى برنمى‌‌آيند.»

و ديگر نقاط جهان؟ كريستوفر وارتلى يك تحليلگر مقيم لندن كه به مؤسسات بزرگ مالى درباره دردسرهاى هزاره جديد خدمات مشاوره‌‌اى ارايه مى‌‌دهد، بر اين باور است كه قائمه مسيحيان در غير جايى كه مى‌‌بايست‌‌به جستجو مشغولند. او مى‌‌گويد: «[بحران] در سال دوهزار بر آمريكا و اروپاى غربى اثر ناچيزى بر جا مى‌‌گذارد. پيامدهاى اين حادثه مى‌‌تواند به در هم پاشيدگى جوامعى چون چين، كره، تايلند و آفريقاى جنوبى بينجامد. اينها جاهايى هستند كه ما بايد به جنبشهاى هزاره گرايانه بگرديم.» به هر تقدير از نظر او بدترين كابوس مربوط به روسيه است: «يك جامعه عميقا مذهبى و از جا درآمده كه سخت‌‌به تجهيزات سالخورده رايانه‌‌اى متكى است. موعود شما آنجاست.»

 
هدف حمله:بيت‌‌المقدس (اورشليم)

نويسندگان و گزارشگران:
ليرابير (Beyer) از اورشليم (بيت‌‌المقدس)
ريچارد وودبرى از دنور
ترجمه: امين ميرزايى


هيچ جاى ديگرى بر روى زمين چون اورشليم شمارش معكوس خود را براى تحقق وعده موعود آغاز نكرده است. اين شهر نقطه متمركز پيشگوييهاى كتاب مقدس و افسانه‌‌هاى پر رمز و راز است; با طور سينا و مسجدالاقصايش، همان قرارگاه معبد سليمان، پايگاه فرود احتمالى مولى [مسيح، عليه‌‌السلام]. اين مساله به احتمال قريب به يقين، علت‌‌حضور پيروان مونت كيم ميلر، رهبر فرقه كلرادو در اسرائيل و حساسيت روزافزون اسرائيليها با نزديك شدن هزاره جديد و فرمان اخراج آن عده از پيروان اين فرقه است كه در هفته گذشته دسترسى به آنان ممكن بوده است. ميلر كه به همراه هشتاد نفر از ياران منتظر مسيحى خود مستقر در دنور (Denver) ، سپتامبر گذشته ناپديد شده است، خود را يكى از مبشرين مورد اشاره يازدهمين فصل از مكاشفات يوحنا مى‌‌داند، كسى كه در خيابانهاى اورشليم كشته مى‌‌شود و سپس مسيح‌‌وار سه روز بعد، از مرگ برمى‌‌خيزد. «آماده باشيد كه دنبال من بياييد و بميريد.» اين جمله‌‌اى است كه ميلر پيش از ناپديد شدن دسته جمعى پيروان خود را با آن فراخوانده است.

به دنبال هشدار اف.بى‌‌آى، اسرائيل از چند ماه قبل اولين گروه از مسافران رسيده از دنور (Denver) را زير نظر گرفته است. بر خلاف مسيحيان منجى‌‌گرايى كه پوشيده در رداهايى مقدس پيرامون شهر قديمى اورشليم حلقه زده‌‌اند، اين فرقه‌‌گرايان افرادى خوش‌‌پوش و صريح‌‌اند كه بسادگى تحت عنوان توريست از مرز عبور كرده‌‌اند. با اين حال يك مقام امنيتى اسرائيل ادعا مى‌‌كند كه گروه مسيحيان منتظر خود را براى يك «شورش بزرگ‌‌» در مسجدالاقصى كه هدف از آن دامن زدن به جنگى ميان اعراب و يهوديان است آماده مى‌‌كنند. آنچه كه در آرماگدون [نبرد نهايى نيروهاى خير و شر] به اوج خود مى‌‌رسد. تصميم بر عدم انتظار براى فرا رسيدن پايان جهان، اسرائيلى‌‌ها را بر آن داشت كه به دو خانه‌‌اى كه چهارده نفر از افراد اين فرقه در آن سكونت داشتند به اين بهانه كه آنها سه مرد را به منظور طراحى عمليات خرابكارانه و بمب گذارى در مكانهاى مقدس پناه داده بودند; يورش ببرند. گرچه اين عده خواهان رفتن به يونان به منظور پيوستن به همكيشان خود بوده‌‌اند، اما هر چهارده مسيحى منتظر، در روز شنبه به دنور باز گردانده شدند. برخى از اعضاء فرقه مذكور هفته پيش ادعا كردند كه ميلر در لندن بوده است. هال مانسفيلد سرپرست فرقه مستقر در كلرادو مى‌‌گويد: «ميلر مى‌‌تواند آنها را از هر جايى با تلفن اداره كند.» ميلر كه خود را Trinity (ثالوث) مى‌‌داند در برابر هلكوپترهاى سياه، نظام نوين جهانى و بحران سال دو هزار موضعگيرى كرده است.

يك مقام امنيتى اسرائيل مى‌‌گويد: «جنگ بعدى از مرزهايمان به ما تحميل نمى‌‌شود، بلكه از همين جا از مسجدالاقصى آغاز خواهد شد.» هم موساد و هم شينبت، سرويسهاى اطلاعاتى داخل و خارج اسرائيل با مساله پى‌‌گيرى و نظارت بر تهديدات صورت گرفته از سوى هزاره‌‌گرايان درگير شده‌‌اند. يك منبع نزديك به دستگاههاى امنيتى اسرائيل يادآور مى‌‌شود: «اولين فرض شما بايد اين باشد كه اين افراد منطقى و قابل پيش‌‌بينى هستند. آنها مى‌‌توانند تقريبا هر كارى را در هر زمانى انجام دهند.» او براى نمونه يادآور مى‌‌شود: «سى و يكم دسامبر1999 ضرورتا روز واقعه نيست، اين حادثه مى‌‌تواند در فوريه سال 2000 يا در ژوئن‌‌1999 هم اتفاق بيفتد.»

اولياى امور نه تنها به ميلر و فرقه او چشم دوخته‌‌اند، بلكه يك گروه ديگر آمريكايى را هم كه تقريبا دوازده نفرند و در صومعه‌‌هايى در كوههاى اطراف اورشليم، در حوالى كرانه غربى [رود اردن] سكونت دارند زير نطر گرفته‌‌اند. با سازماندهى محدودترى از فرقه دنور، گروه مزبور منتظر اشاره رهبر خود براى ورود به مسجدالاقصى هستند. بنا به گفته يك مقام اسرائيلى هريك از آنان انتظار دارد كه در وقايع آخرالزمان نقشى اساسى ايفا كند. اين مقام رسمى مى‌‌گويد: «هر يك از آنان احساس مى‌‌كند كه او مرد برگزيده براى انجام اين ماموريت است.» اعضاء گروه به سمتهايى گمارده شده‌‌اند: يكى عهده‌‌دار برقرارى عدالت در جهانى است كه مى‌‌آيد، ديگرى عهده‌‌دار برقرارى آرامش.»

با اين همه يك منبع امنيتى مى‌‌گويد: «خطرناكترين فرقه دنور است.»

مقامات اسرائيلى از اين بيم دارند كه اعضاى دستگير نشده گروه فعاليت زيرزمينى‌‌اى را سامان دهند. هفته گذشته گروه مسيحيان منتظر از سوى وكيلشان به عنوان آدمهايى دوست داشتنى وصف شدند كه همچون ديگر پارسايان خارجى صادقانه بازگشت مسيح را انتظار مى‌‌برند و البته منتظر هستند كه ايالات متحده تا پايان امسال از هم پاشيده شود.

ماهنامه موعود شماره 13