معرفى كتاب
۱۲ فروردين ۱۳۸۴


آسيب شناسى دينى از منظر استاد شهيد آية الله مطهرى
به اهتمام: سيد مهدى جهرمى، محمد باقرى
ناشر: نشر هماهنگ
تاريخ نشر: 1378 (چاپ دوم)
تعداد صفحه: 466
قيمت: 1500
تلفن پخش: 8865801

اين اثر در هفده فصل تدوين گرديده است. مهمترين عناوين ذكر شده در فهرست عبارت است از:

خداشناسى، پيامبرشناسى، امام شناسى، تاريخ تمدن اسلامى، بدعتها و خرافات، روحانيت و حوزه هاى علميه، تعليم و تربيت و...

بوسه بر خاك پى حيدر (ع)
مؤلف: على ابوالحسنى (منذر)

ناشر: نشر عبرت

تاريخ نشر: 1378

تعداد صفحه: 744

قيمت: 2300 تومان

اين اثر حاوى مباحثى درباره ايمان و آرمان فردوسى و پرتوگيرى شاهنامه از قرآن و احاديث معصومين، عليهم السلام، است، كه در چهارده بخش وپنج ضميمه تدوين گرديده. برخى از عناوين اثر عبارتنداز:

حماسه سرايى كه خود حماسه ساز شد، اسلام ستاى نه اسلام ستيز، فردوسى، پيرو استوار رسول اكرم، صلى الله عليه وآله، تابش آفتاب قرآن و عترت بر آفاق شاهنامه.

 مجله موعود شماره 17