شكيبايي در عصر غيبت
۲۲ تير ۱۳۸۷
 ابهام‏هاي موجود در زمينه فلسفه و چرايي غيبت آخرين حجّت حق، حضرت مهدي(ع)، از يك سو، و سختي‏ها و ناگواري‏هاي بسياري كه در دوران غيبت و حضور نداشتن امام(ع) در جامعه به مردم روي مي‏آورد، از سوي ديگر، گاه موجب مي‏شود كه گروهي زبان به گلايه يا، خداي نخواسته، اعتراض بگشايند كه: مگر ظلم و بي‏عدالتي و فساد و فحشا به نهايت خود نرسيده است، پس چرا خداوند وعده خود را محقّق نمي‏سازد و حجّتش را آشكار نمي‏كند؟ آيا ديگر زمان رهايي انسان‏هاي  در بند فرا نرسيده است؟ آيا ديگر زمان آن نشده كه به دوران ديرپاي ظلمت و تاريكي در كره زمين پايان داده شود؟ چرا امام مهدي(ع) اين همه ظلم و فساد را مي‏بيند، امّا ظهور نمي‏كند؟ و...

 قطعاً توان، درك و ظرفيت تحمل مردم متفاوت است و چه بسا كه با افزون شدن امواج ناملايمات و سرعت گرفتن توفان فتنه‏ها گروهي به گرداب يأس و نااميدي دچار شوند و به انكار اصل وعده ظهور منجي موعود بپردازند؛ از اين روست كه پيشوايان معصوم امّت(ع) در موارد متعددي از مردم خواسته‏اند كه با دعا و التجا به درگاه خداوند از او بخواهند كه به آنها پايداري، شكيبايي و استواري عطا كند تا بتوانند در مقابل فتنه‏ها و آشوب‏هاي عصر غيبت مقاومت كنند و ايمان و اعتقاد راستين خود را تا زمان ظهور حفظ نمايند. از آن جمله مي‏توان به اين بخش از زيارت حضرت صاحب‏الزّمان(ع) اشاره كرد:

 خداوندا! مرا بر دين خود پايدار دار و به طاعت خود وادار ساز. قلبم را براي ولي امرت نرم كن و مرا از آنچه آفريدگانت را با آن مي‏آزمايي معاف فرما و به طاعت ولي امرت ثابت قدم بدار. همو كه از آفريدگانت نهانش داشتي و به اذن تو از ديده‏ها پنهان شد و فرمان تو را انتظار مي‏كشد.

 تو دانايي به وقتي كه به صلاح ولي امر توست تا اجازه‏اش دهي امرش را آشكار كند و پرده [غيبت]اش را بردارد، بي آنكه تو را معلمي باشد. پس مرا بر اين امر شكيبا ساز تا دوست ندارم تعجيل در آنچه را كه تو به تأخير انداخته‏اي و تأخير در آنچه تو تعجيلش را خواسته‏اي و پرده برداشتن از آنچه تو پوشيده‏اش داشته‏اي و كاوش در آنچه تو نهانش داشته‏اي و به ستيز برنخيزم با تو در آنچه كه تدبير فرموده‏اي و نگويم:«براي چه، چگونه و چرا ولي امر ظهور نمي‏كند، با اينكه زمين از ستم پر شده است؟» و همه كارهايم را به تو وامي‏گذارم.

 آرزو مي‏كنيم كه خداوند به همه توفيق شكيبايي در ناملايمات، پايداري در سختي‏ها و استواري در انجام وظيفه عطا كند، تا بتوانيم با ايماني پسنديده و اعمالي شايسته به خدمت ولي و صاحب خود حاضر شويم و پاداش صبر و بردباري خود را از دست آن امام بزرگوار دريافت كنيم. آمين يا رب العالمين.

 همچنين در دعاي ديگري كه از ناحية مقدّس خود حضرت، توسط نايب ايشان در زمان غيبت كبري صادر شده است، مي‌خوانيم:

خدايا ... مرا در اطاعت از وليّ امر خود كه او را از خلق خويش پنهان ساخته‌اي، ثابت قدم بدار. او با اجازة تو از مخلوقات غايب شده و در انتظار امر تو است.2

ماهنامه موعود شماره 88


پي‌نوشت‌ها:

1. سورة هود، آية 93 و سورة يونس، آية 20.
2. جمال الاسبوع، فصل 47، ص 316.