سير تفكر جديد در جهان و ايران
۰۸ ارديبهشت ۱۳۸۶
 • سير تفكر جديد در جهان و ايرانسير تفكر جديد در جهان و ايران
  انتشارات هلال
  قيمت: 13000ريال


  «سير تفكر جديد در جهان و ايران»، اثري است، حاوي بررسي اجمالي سير تحول جريان‌هاي فرهنگي و سياسي غرب (پس از رنسانس) و ايران بعد از مشروطيت؛ كه به انضمام شرح و تفصيل پاره‌اي از اصطلاحات و تعاريف فلسفي و اجتماعي خواننده را مهياي مطالعه جدي اوضاع فرهنگي ايران و نحوة رسوخ غرب‌زدگي در ساحت‌هاي مختلف فرهنگي وادي اين سرزمين مي‌كند.

  در بخش‌هايي از اين كتاب مي‌خوانيم: «تفكر جديد به تفكري گفته مي‌شود كه پس از قرون وسطي، آرام آرام در اروپا پديد آمده و رشد يافته است و نهايتاً به صورت فلسفه و علم و هنر و بالاخره به صورت تكنولوژي جديد ظاهر مي‌شود. از آن جايي كه اين نحوة تفكر را مقابل و متضاد با تفكر قرون وسطايبي تلقي مي‌كنند قرون وسطايي هم مربوط به گذشته قبل از رنسانس مي‌شود لذا اين تفكر را تفكر جديد مي‌نامند.»

  اين اثر توسط واحد مطالعات و تحقيقات تاريخي مؤسسة فرهنگي موعود، تأليف شد و انتشارات هلال آن را منتشر نمود.
  كتاب «سير تفكر جديد در جهان و ايران» كه در يك جلد و 176 صفحه ارائه شده شامل 2 فصل كلي سير تفكر جديد و سير تفكر جديد در ايران مي‌باشد. هر يك از اين فصول خود به بخش‌هايي تقسيم مي‌شوند كه عبارتند از:

  فصل اول:
     
  بخش اول، شناخت قرون وسطي       
  بخش دوم: عوامل و جنبش اروپاي قرون وسطي
  بخش سوم: اعتقادات و مكتب اومانيسم.
  بخش چهارم: جريان فكري اومانيستي فراماسونري

  فصل دوم:   
  بخش اول: گذري اجمالي بر تاريخ اسلام
  بخش دوم: ايران در دورة جديد
  بخش سوم: پيدايش فراماسونري در ايران
  بخش چهارم: انقلاب مشروطه،
  بخش پنجم: اجمالي از سير تفكر جديد
  بخش ششم: رگه‌هاي اشرافيت در روشنفكري

  مطالعه اين اثر به كليه دانشجويان، طلاب علوم ديني و جمله كساني كه در پي مطالعه جدي در اوضاع و احوال سياسي اجتماعي و فرهنگيند توصيه مي‌شود
فروشگاه اینترنتی موعود:
http://yaranshop.ir/
 
 • علاقمندان جهت تهيه كتاب مي‌توانند با واحد فروش موسسه موعود تماس حاصل نمايند:
  021-66956167-8