گروه‌هاي مذهبي انحرافي
۰۵ فروردين ۱۳۸۶
بررسي ارتباط گروه‌هاي مذهبي انحرافي نوظهور در جهان غرب با فراماسونري
حيدررضا ضابطاشاره:

جهان غرب از قرن 17ميلادي و حتي پيش از آن، از دورة «رنسانس» به اين سو، در جهت غيرديني كردن نگاه و نگرش مردم و سست كردن علايق ديني در زندگي روزمرة آنان تلاش كرده است. غرب در اين دوران به نام «اومانيسم» و «فردگرايي» به طور كامل درصدد مخالفت با استيلاي دين برآمد. پس از جنگ جهاني دوم و خصوصاً از دهة 1960 به اين سو، گروه‌هاي مذهبي غيرمتداول بسياري، خارج از چهارچوب اديان رايج، در غرب، ايجاد شده است كه هدف آن‌ها سكولاريزه كردن دين مي‌باشد؛ هرچند پايه‌گذاران اين جنبش‌ها خود را به عنوان معلمان روحاني و ديني معرفي كرده‌اند. طي مقالاتي كه در چند شمارة گذشته تقديم خوانندگان شد، نويسندة محترم به بررسي علل پيدايش، اعتقادات، و ديگر ويژگي‌هاي برجستة گروه‌هاي فوق پرداخت . در اين مقاله، ارتباط اين گروه‌ها با فراماسونري بررسي شده است، كه آن را با هم مي‌خوانيم.
يكي از ويژگي‌هاي گروه‌هاي مذهبي انحرافي در غرب، برقراري رابطه نزديك با «فراماسون»ها مي‌باشد. در دوران جنگ‌هاي صليبي و بعد از فتح بيت المقدس، يك گروه مذهبي و نظامي براي حفاظت از زائران مسيحي به بيت المقدس در سال 1118 تشكيل گرديد كه به «نائت تيمپلر» (The Knighe Templar) شهرت يافت. اين گروه در دوران جنگ‌هاي صليبي ثروت زيادي به دست‌آورد و در دوران اقامت خود در بيت المقدس با گروه يهودي به نام «كابالا» ارتباط برقرار كرده. مردم مصر اعتقادات مذهبي دوران فرعونيان را جزء باورهاي ديني خود قرار دادند. آن‌ها را مي‌توان از بنيان‌گذاران نظام سرمايه‌داري در دوران قرون وسطي در اروپا ناميد كه نظام بانكداري جديد را كه بر مبناي معاملات ربايي استوار است طراحي كردند.1
آن‌ها مراسمي را كه با دين مسيحيت كاملاً بيگانه بود انجام مي‌دادند ولي بعد از پايان جنگ‌هاي صليبي، اين گروه در كشورهاي اروپا ـ مخصوصاً در فرانسه ـ با ثروت خود قدرت سياسي را به دست آوردند. اين گروه به دستور پاپ كليمنت پنجم توسط امپراتور فرانسه در سال 1312م. سركوب شدند. تعدادي از آن‌ها از فرانسه گريختند و در منطقه اسكاتلند بريتانيا پناهنده شدند. آن‌ها در اسكاتلند عقايد و مراسم ديني مصر باستان دوران فرعونيان را با عقايد مذهبي كاهنان جادوگر اقوام «سلتي» (celtec) ادغام نموده، به عنوان فراماسون‌ها ظاهر شدند.2
فراماسون‌ها خدا را به عنوان خالق كائنات انكار مي‌كنند و اعتقاد دارند كائنات به خودي خود به وجود آمده‌آند. آن‌ها در اعتقادات خود ادعاي «انسان مداري» و انسان محوري دارند. اين گروه با تشكيلات مرموز خود تاكنون با خداپرستي مبارزه شديد نموده‌اند. از قرن هيجدهم ميلادي آن‌ها حضور خود را از بريتانيا به ايالات متحده آمريكا گسترش دادند و فعلاً نيمي از مراكز آن‌ها در اين كشور وجود دارد.3
فراماسون‌ها فقط به سرمايه‌داران و سياستمداران برجسته حق عضويت در گروه خود را مي‌دهند. در بريتانيا و ايالات متحده آمريكا توسط فراماسون‌ها گروه‌هايي با عقايد معروف به «بوسي كروسين» (Bosicrucian) وجود آمده است و فقط اعضاي برجسته فراماسون‌ها حق عضويت در اين گروه‌ها را دارند. اين گروه‌ها ادعا مي‌كنند كه از بعد عرفاني موجود در تمامي اديان پيروي مي‌نمايند، ولي مراسم عبادي آن‌ها را جادوگري تشكيل مي‌دهد4.
در قرن بيستم در انگلستان گروه‌هاي ديگري به نام «جامعه روشنايي درون» (The society of inner Light) به وجود آمدند كه عرفان واقعي را حداكثر بهره‌‌مند شدن از لذات جنسي و مادي مي‌دانستند و اعتقاد داشتند در بهره‌مندي از هر گونه لذت جنسي و مادي هيچ گونه ملامت روحي و ندامت نبايد در شخص به وجود آيد.5
در ايالات متحده آمريكا با حمايت فراماسون‌ها گروه‌هاي جديدي با عنوان «مشركان جديد» (Neo-Pagans) به وجود آمده است كه اعتقادات و سنت‌هاي بوميان قاره آمريكا را با اعتقادات و مراسم عبادي كاهنان جادوگر اقوام سلتي تلفيق نموده‌اند. اين گروه‌ها در يالات متحده آمريكا در سال 1991 «فدراسيون جهاني مشركان» را به وجود آورده‌اند و مراسم عبادي آن‌ها شامل پرستش خدايان زن است كه ابتذال جنسي را در پي دارد. 6

گروه‌هاي مذهبي و شيء پرواز كننده ناشناخته (يوفو)7

بعد از دهه 1950 با تأليف رمان و توليد فيلم درباره بشقاب پرنده‌هاي افسانه‌اي در ايالات متحده و انگلستان، چند گروه غيرمتداول مذهبي كه اين افسانه را به شكل مذهب ترويج مي‌كردند، در اين كشورها به وجود آمدند. اعضاي اين گروه‌ها را سفيد پوستان تشكيل مي‌دهند و خود را «اخوت بزرگ سفيدپوستان»8 مي‌نامند. رهبران اين گروه‌ها ادعا مي‌كنند كه با افراد ماوراي زمين در ارتباط مي‌باشند و اعتقاد دارند انسان‌هاي ماوراي زمين از انسان موجود در زمين برتر مي‌باشند و انسان روي زمين توسط نژاد برتر ماوراي زمين به نام «الوهيم» (Elohim) خلق شده‌اند. اين گروه‌ها اين موضوع را ترويج مي‌كنند كه انسان به سبب كنار گذاشتن تمامي اعتقادات ديني و بهره‌وري از لذات جنسي مي‌تواند به كمال برسد9. و از اين رو آن‌ها به شدت طرفدار «شبيه‌سازي انسان»10 مي‌باشند، موضوعي كه توسط تمام اديان و سازمان‌هاي بين‌المللي شديداً محكوم شده است.
گفتني است «الوهيم» يكي از نام‌هاي خداوند سامي در Real مي‌باشد و مركز فعال‌ترين گروه يوف معروف به رايل فلسطين اشغالي واقع شده است، اين گروه معتقد است 144000 عضو تكامل يافته آن‌ها بر دنيا حكومت خواهند نمود11.
در سال 1994، 1995 و 1997 در كشورهاي كانادا و سوئيس تعدادي از پيروان گروه «معبد خورشيد» (Solar Temple) براي انتقال به سياره خيالي خود دست به خودكشي دسته جمعي زدند. اعضاي اين گروه خود را «نائت تيمپلر» در عصر حاضر مي‌دانند12. در روز 22 مارس 1997، 39 نفر از اعضاي يكي ديگر از گروه‌هاي يوفو به نام «باب بهشت» در كاليفرنيا دست به خودكشي زدند تا به كمك بشقاب پرنده به جهان ديگر منتقل شوند13. در سال‌هاي اخير نيز توليد كنندگان اصلي فيلم  در هاليوود ـ كه يهودي و طرفدار رژيم صهيونيستي هستند ـ چند فيلم و مجموعه تلويزيوني را درباره «جنگ دنياها» و «جنگ ستارگان» توليد كردند كه در آن‌ها علاوه بر ترويج اعتقادات افسانه‌اي يوفو، برتري سفيد پوستان و قدرت نظامي ايالات متحده آمريكا را به نمايش گذاشتند.

گروه شيطان‌پرستان

فراماسون‌ها احيا كننده جادوگري و شيطان پرستي در قاره اروپا در قرن شانزدهم ميلادي مي‌باشند. گسترش سريع جادوگري و شيطان پرستي در اروپا در آن دوران مخصوصاً در بين زنان سبب شد تا در قرن شانزدهم و هفدهم ميلادي در اروپا در جنبش پاك‌سازي جادوگري و شيطان‌پرستي، بيش از شصت هزار نفر از جادوگران كه اكثر آن‌ها زن بودند، اعدام شوند14.
در اوايل قرن نوزدهم بعضي از اشراف انگلستان كه عضو گروه فراماسونري به رهبري «سر فرانسيس داشو» بودند، گروه شيطان‌پرستان به نام «باشگاه آتش جهنم» را در شهر لندن تاسيس نمودند و از اوائل قرن نوزدهم شهر لندن مركز شيطان‌پرستان در اروپا گرديد. استفاده از مواد مخدر و انجام مراسم مبتذل جنسي، فعاليت اصلي اين گروه‌هاي شيطان‌پرست را تشكيل مي‌داد15.
در دهه 1960 شيطان پرستي توسط سرمايه‌داران يهود مورد حمايت قرار گرفت و چند گروه شيطان پرست در انگلستان و ايالات متحده آمريكا به وجود آمد كه معروف‌ترين آن‌ها تشكيل «كليساي شيطان»16 در شهر سان فرانسيسكو مي‌باشد. يكي از ويژگي‌هاي اين گروه اعضاي جوان آن‌هاست كه سن بيشتر آن‌ها كمتر از بيست سال مي‌باشد و مراسم مبتذل جنسي، استفاده از مواد مخدر و موسيقي «هاوي متال» (Heavy Metal) از عمده فعاليت‌هاي آن‌ها مي‌باشد. دراين گروه‌ها دختران جوان بيشترين نقش را ايفا مي‌كنند. گروه‌هاي ياد شده علاوه بر فعاليت‌هاي خود در انلگستان و ايالت متحده آمريكا، در سال‌هاي اخير با حمايت سرمايه‌داران در كشور ايتاليا نفوذ زيادي پيدا كرده‌اند. موارد زيادي از قتل، شكنجه، تجاوز به عنف و آزار كودكان از سوي اعضاي اين گروه‌ها گزارش شده است و فقط در يك مورد در سال 1983، 360 كودك مدرسه مالك مارتين واقع در مانهاتان بيچ، كاليفرنيا مورد آزار و شكنجه قرار گرفته بودند. يكي از مراسم شيطان پرستان كه بين مرم ايالات متحده و انلگستان رايج شده است، مراسم «هاووين» مي‌باشد. همه ساله در شب 31 اكتبر، كودكان و جوانان لباس‌هاي ترسناك شياطين و جادوگران را به تن مي‌كنندو در طول شب مردم را مي‌ترسانند. هاليوود نيز يك سره «فيلم‌هاي ترسناك» را توليد مي‌كند كه هدف از آن‌ها جذب جوانان مي‌باشد.

اقدامات كشورهاي اروپايي عليه اين گروه‌ها

بيشتر گروه‌هاي غيرمتداول مذهبي در دهه 1970 در ايالات متحده آمريكا و انگلستان ظهور و پيشرفت كرده و نزديك به دويست گروه در ژاپن ظهور نموده، فعاليت مي‌نمايند.17
مركز تمامي اين گروه‌ها در ايالات متحده آمريكا و انگلستان مي‌باشد. اكثر كشورهاي اروپايي مخصوصاً فرانسه، آلمان، روسيه و بلژيك اين گروه‌ها را امتداد توسعه نفوذ فرهنگي آمريكا در اين كشورها قلمداد مي‌كنند و براي جلوگيري از نفوذ آن‌ها در كشورشان اقداماتي ويژه اعمال مي‌كنند. دولت فرانسه در سال 1998 براي بررسي آثار مخرب گروه‌هاي غيرمتداول مذهبي كه ريشه و مركز آن‌ها در ايالت متحده آمريكا و انگلستان مي‌باشد، كميسيون تفحص تشكيل داد و پس از بررسي‌هاي گسترده كميسيون مزبور، فعاليت‌هاي تبليغاتي 173 گروه از اين گروه‌ها را برخلاف مصالح ملي فرانسه تشخيص داد و تمامي فعاليت‌هاي آن‌ها را كاملاً تحت كنترل دولت درآورد. مطابق قانون مصوب پارلمان فرانسه اين گروه‌ها حق ندارند در مدارس، بيمارستان‌ها و خانه‌هاي بزرگ‌سالان تبليغات خود را انجام دهند. آن‌ها حتي اجازه ندارند در نزيك مراكز ياد شده دفاتر خود را داير نمايند و نيروهاي اطلاعاتي فرانسه فعاليت‌هاي اين گروه‌ها را كاملاً تحت نظارت دارند و متخلفان از مقررات مورد پيگرد قانوني قرار مي‌گيرند18.
پارلمان فرانسه در سال 1996، پارلمان بلژيك در سال 1997 و پارلمان آلمان در سال 1998 قوانيني براي جلوگيري و محدود نمودن فعاليت‌هاي اين گروه‌ها تصويب كردند. در اين لايحه‌ها آمده است كه گروه‌هاي غيرمتداول مذهبي ظاهراً رنگ ديني دارند ولي در حقيقت ديني نمي‌باشند و نمي‌توانند حقوق پيروان اديان سنتي را تأمين كنند، زيرا كه اين گروه‌ها با روش‌هاي شست و شوي مغزي و كنترل اعتقادات اعضاي خود، آن‌ها را درگروه‌هاي خود حفظ مي‌كند19.
در اروپاي شرقي نيز فعاليت اين گروه‌ها شديداً تحت كنترل مي‌باشد. بعد از فروپاشي نظام كمونيستي در شوروي سابق، كليساي ارتدوكس كه كليساي رسمي مسيحيان در طول تاريخ در اين مناطق بوده است، تا حدود زيادي در امور سياسي و اجتماعي نفوذ يافته است و دولت فدراسيون روسيه نيز در سال 1997 قوانيني را در پارلمان تصويب نمود تا رسماً از فعاليت‌هاي اين گروه‌ها جلوگيري نمايد20. دولت فدراسيون روسيه اين گروه‌هاي غيرمتداول مذهبي را عوامل دولت ايالات متحده آمريكا مي‌داند كه تماميت و هويت فرهنگي و سياسي اين كشورها را تهديد مي‌كند21.

جمع‌بندي

چنان كه گذشت، در جهان غرب مخصوصاً بعد از دهه 1960، تعداد زيادي از گروه‌هاي مذهبي غيرمتداول خارج از چارچوب اديان سنتي و قديمي به وجود آمده است كه هدف آن‌ها فقط دنيوي و سكولار نمودن دين است. اين گروه‌ها با تضعيف اديان سنتي در ديگر كشورها نفوذ مي‌كنند. قدرت‌هاي سكولار در جهان غرب به نام رنسانس و تجدد با دين مبارزه نمودند و به همين منظور مكاتب «اومانيسم»، «ليبراليسم»، «پلوراليسم» و «فردگرايي» را به وجود آوردند.
بعد از جنگ جهاني دوم ـ خصوصاً در ربع قرن گذشته ـ جنبشي در آمريكا و اروپا براي كسب تجارت روحاني و معرفت ديني به وجود آمده است و مسيحيت در مقابل يورش گرايش‌هاي دنياگرايانه سكولار عقب نشيني كرده و حتي كلام مسيحيت كه اساس انديشه ديني آن را تشكيل مي‌دهد، با اصلاحات و نوسازي به وجود آمده، به تدريج غيرديني شده است.
براي جلوگيري از گرايش مردم غرب به دين اسلام در ربع قرن گذشته نزديك به 2500 گروه غيرمتداول به نام گروه‌هاي مذهبي در آمريكا و ارپا به وجود آمده است بيشتر اين گروه‌ها به نام مصونيت و رستگاري، كارهاي مبتذل وغيراخلاقي انجام مي‌دهند كه در حقيقت آن‌ها امتداد سكولاريسم و اباحي‌گري در جهان غرب مي‌باشند و بيانگر ظهور ضد سنت و دين‌اند كه دست در دست گرايش‌ها و مكاتب سكولار دارند.
اين گروه‌ها كه مراكز آن‌ها در ايالات متحده آمريكا و انگلستان مي‌باشد در كشورهاي مختلف جهان فعاليت‌هاي گسترده و مرموزي انجام مي‌دهند و بهترين مثال آن، گروهي در كشورهاي جمهوري خلق چين «فالون گونگ» است كه فعاليت‌هاي مذهبي خود را مستقيماً با حمايت دولت ايالات متحده آمريكا انجام مي‌دهد.
حزب جمهوري‌خواه آمريكا به رهبري جرج دبليو‌بوش مجدداً در انتخابات سراسري ايالات متحده آمريكا پيروز شد و سياست خارجي دولت آمريكا نيز بر «حمله پيشگيرانه» عليه كشورهايي كه مخالف سياست‌هاي آمريكا مي‌باشند استوار است. رئيس جمهور آمريكا و اكثر دولتمردان اين كشور از «ايوانجليست‌هاي جنگ طلب»22 مي‌باشند و با هدف عملي نمودن خواسته‌هاي ديني خود در آغاز هزاره سوم ميلادي جنگ صليبي اعلام نشده را عليه اسلام آغاز كرده و اعلام نموده‌‌اند كه اين جنگ تا سلطه مطلق بر جهان اسلام توفيق يابد. استعمار پير و جوان دقيقاً تشخيص داده و تجربه كرده است فرهنگي كه مردم مسلمان بر آن تكيه مي‌كنند و ايدئولوژي كه به آن مي‌بالند فرهنگ و ايدئولوژي اسلامي است. دشمنان اسلام در تهاجم گسترده فرهنگي عليه جهان اسلام علاوه بر استفاده از تمام امكانات مدرن و پيشرفته چند رسانه‌اي، از وجود اين گروه‌هاي غيرمتداول مذهبي حمايت مي‌كنند تا از اين راه آن‌ها بتوانند به اهداف استعماري خود دست پيدا كنند.
دولتمردان آمريكايي قرن بيست و يك را «قرن آمريكا» قلمداد مي‌كنند. در اين رابطه «مركز هسته مشاوران» در آمريكا مطالعات و پژوهش‌هاي گسترده‌اي را درباره سلطه كامل بر جهان اسلام انجام مي‌دهند و شعار آن‌ها «از جمهوري تا امپرتوري» است23.
در وضعيت فعلي كه دولت آمريكا و صهيونيسم بين‌الملل با تحميل ارزش‌هاي ضد اسلامي بر مسلمانان جهان مي‌خواهند بر جهان اسلام تسلط كامل پيدا كنند، وظيفة دانشمندان مسلمان است كه با صراحت و شجاعت از اصول و مباني و ارزش‌هاي اسلامي دفاع نموده، تحركات دشمنان اسلام را در زمينه‌هاي فرهنگي، اعتقادي، سياسي و اجتماعي براي جوانان مسلمان سراسر جهان افشا نمايند تا آن‌ها بتوانند با تهديدهاي فزاينده نظامي آمريكا در خاورميانه و جهان اسلام مقابله نمايند.

پي‌نوشت‌ها:

1. Lodge, London, Corgi Michael Baigint Leigh, The Temple and the Books, pp. 18-87.
2. Global freemasonry, pp. 41-81.
3. Alternative Religions, p 61.
4. Ibid, pp 160-161.
5. Ibid, pp 161-361.
6. Ibid, pp 741-941.
7. UFO; Unitentified Flying Objects.
8. The Great White Brothrehood.
9. Alternative Religions, pp. 22-822.
10. Human Cloning.
11. Religious Movemets in the 12st Century, p 652.
12. New Millennialism, p. 693.
13. Encyclopedia of Millenialism, pp. 771-871, Apocalypse Oberved, pp 94-281.
14. Ibid, p 340.
15. Alternative Religions, p. 151.
16. The charge of satan.
17. Worlds Religions, p. 151.
18. The new Religous Movements in the 21st century, pp. 643-743.
19. Ibid, pp 85-90.
20. Ibid, p. 201.
21. Ibid, p. 153.
22. بنگريد به: «تبليغات ديني و سياسي ايوانجليست‌هاي جنگ طلب در ايالات متحده آمريكا»، مشكوه، ش 79 تابستان 1382، ص 89-67.
23. رجوع كنيد به مقاله «مطالعات اسلام در ايالات متحده آمريكا از جمهوري تا امپراتوري» مشكوه، ش 78، بهار 1382 ش. ص 77-58.
ماهنامه موعود شماره 70