تاریخ ناگفته وپنهان آمريكا
۰۶ شهريور ۱۳۸۵
  • تاریخ ناگفته وپنهان آمريكاتاریخ ناگفته وپنهان آمريكا
    نويسنده: نصیر صاحب خلق
    مجموعه مطالعات فرهنگی
    قیمت:15000 ریال
"امريكا در حال حاضر بزرگ‌ترين قدرت شيطاني است كه عبوديت و ربوبيت «الله» را به چالش كشيده است. قدرت شيطاني‌اي كه خود دعوي ربوبيت و جانشيني خداوند را داشته و مردم را به جاي «اطاعت از خداوند» به «اطاعت از خود» مي‌خواند. و جهان را به سوي جنگ جهاني ديگر سوق مي‌دهد. هيأت حاكمه فعلي امريكا كه داراي ايدئولوژي صهيونيستي ـ مسيحي است، و عموماً نيز مركب از مسيحيان و يهوديان صهيونيست مي‌باشد، با طرح پروژة آماده‌سازي جهان براي بازگشت و يا آمدن مسيح و برپايي «دولت يهودي مسيح»! در حال فرو بردن جهان در ورطه ناامني، ترور، وحشت، جنگ و خونريزي است.

كتاب «تاريخ ناگفته و پنهان امريكا» داستان امريكاست. داستاني كه يا اصلاً و يا به تمامي گفته نشده است. در مورد اين كه «امريكا چگونه كشف شد؟» سخن‌هاي بسيار گفته‌اند؛ اما اين كه كشف شد و با چه هدفي اين اقدام انجام پذيرفت، ناگفته‌ها بسيار است؛ ناگفته‌هايي مثل انگيزه‌هاي قومي كشف امريكا، يهودي بودن كريستف كلمب، حاميان يهودي او در دريا اسپانيا و ... نكاتي كه در «تاريخ رسمي امريكا» يا درج نگرديده و يا كمتر به آن پرداخته شده است. نكاتي كه قطعاً اطلاع از آنها نوع نگاه تاريخي و تحليلي خوانده را نسبت به امريكا تغيير مي‌دهد."

آنچه خوانديد بخش‌هايي بود از اثر مهم، بزرگ و جامع «عدنان اكتار، Adnan Oktar» انديشمند و نويسندة  ترك، معروف به «هارون يحيي» است. عنوان اين اثر «نظم جديد ماسونيك» و در بردارندة تاريخ شكل‌گيري و تحولات سياسي، اجتماعي و فكري پانصد ساله تمدن صليبي ـ صهيوني غرب است. كتاب «تاريخ پنهان و ناگفته آمريكا» در اصل بخشي از اين اثر مهم است، كه ضمن حذف و اضافاتي كه در تدوين آن صورت گرفته در قالبي مستقل عرضه شده است. در واقع اين اثر، متضمن نكات ناگفته تاريخ دولت كشوريست كه داعيه «برگزيده» بودن داشته و در صدد تغيير نظام جهاني بر اساس مدلي انگلوساكسوني و آمريكايي است.
اين اثر ارزشمند به سال 1384 توسط نشر هلال در يك جلسه به زينت طبع آراسته شد. نصير صاحب خلق، نويسندة اين كتاب كوشيده است، در دو فصل كلي كه هر يك به بخش‌هاي كوچكي تقسيم مي‌شوند يا شكل‌گيري و تحولات تدريجي دولت آمريكا را از آغاز به تصوير بكشد.
عنوان فصل از اين قرار است:

فصل اول: به سوي دنياي جديد:   
حكايت ناگفته كريستف كلمب
كلمب و تلاش براي بناي مجدد معبد مقدس

 نظم نوين جهاني
فصل دوم: نظام حاكم بر آمريكا:    
آمريكا و يهوديان
ماجراي فيندلي و كتاب او

ديگر بخش‌هاي كتاب نيز در دست تهيه و آماده‌سازي براي انتشار است. مؤلف بر اين باور است كه انتشار آن‌ها تحولي جدي و اصلاحگر را در فهم و تلقي از تاريخ غرب و موج‌هاي ايجاد شده توسط آن در ديگر نقاط جهان را به دنبال خواهد داشت. اميد كه مقبول طبع خوانندگان گرامي قرار گيرد.
 
  • علاقمندان جهت تهيه كتاب مي‌توانند با واحد فروش موسسه موعود تماس حاصل نمايند:
    021-66956167-8
فروشگاه اینترنتی موعود:
http://yaranshop.ir/