غييت و حضور
۰۹ خرداد ۱۳۸۵

غيبت به معناي عدم حضور نيست بلكه به معناي عدم ظهور است . او غايب است يعني ظاهر و آشكار نيست ! اما حاضر است و در بين ماست ! او ما را و ما او را مي بينيم ! او ما را به خوبي مي شناسد و ما او را نمي شناسيم ! بر فرش هاي ما قدم مي گذارد . با ما گفتگو مي كند . در معادلات اقتصادي وارد مي شود . اما حجاب چهره جان ماست كه از شناختنش محروممان ساخته و ما را حيران و سرگردان به دنبالش روان ساخته است : يار در خانه و ما گرد جهان مي گرديم . آب در كوزه و ما تشنه لبان مي گرديم . گفتم كه روي خوبت از ما چرا نهان است . گفتا تو خود حجابي ورنه رخم عيان است . بنماي رخ كه خلقي واله شوند و حيران . ما را سريست با تو كه گر خلق روزگار . دشمن شوند و سر برود هم بر آن سريم.

سيد مهدي واعظ موسوي
http://www.vaezmoosavi.org