غيبت
۰۸ خرداد ۱۳۸۵

غيبت: غيبت، ارتباطي است كه بر ديگران آسيب مي رساند و زندگي ها را خراب مي كند. آبروي افراد را مي برد، بين خانواده ها اختلاف و شكاف ايجاد مي كند و دوستي ها را به هم مي زند.موهبت كلام بسيار با ارزش است ولي به نحوه استفاده آن بستگي دارد. آيا دوست داريد با صحبت هايتان به جاي ناراحت كردن ديگران ، آنان را آرام كنيد؟ به جاي آسيب رساندن، درمان كننده باشيد؟ به جاي سوزاندن و خراب كردن سازنده باشيد؟

 پس روش هاي زير را امتحان كنيد:

 ۱) كلام تان مثبت باشد.فقط جملات مثبت به كار ببريد. با محبت و مهرباني صحبت كنيد. قبل از صحبت كردن فكر كنيد و سنجيده سخن بگوييد.

۲) از شنيدن غيبت خودداري كنيد. از شنيدن تهمت، غيبت و هر نوع سخن منفي خودداري كنيد.

 ۳) براي حرف هاي منفي خود دليل تراشي نكنيد. هرگز حرفي نزنيد كه مجبور شويد آن را توجيه كنيد. براي مثال بگوييد، شوخي كردم منظوري نداشتم.

۴) از نكات منفي چشم پوشي كنيد. با ديد مثبت در مورد ديگران قضاوت كنيد. همان طوري كه دوست داريد در مورد شما قضاوت شود، در مورد ديگران نظر دهيد. اگر شما را براي كاري كه تقصيري نداشته ايد متهم كرده اند، به خوبي مي توانيد احساس كنيد كه قضاوت نادرست چقدر سخت است.

۵) فروتن باشيد. از خشونت، خودخواهي و غرور خودداري كنيد. از پيروزي هايتان لذت ببريد، ولي مغرور نشويد. انسان فروتن مي داند كه خداوند در كارها و موفقيت ها او را ياري داده است.

۶) سنجيده و بجا صحبت كنيد. اگر دوست تان اخراج شده و بيكار است، موفقيت هاي كاري، اضافه حقوق و ترفيع دوست مشترك تان را مطرح نكنيد.

 ۷) صداقت بهترين سياست است. همواره صادق باشيد جز در مواردي كه صداقت شما باعث مشكلات يا رنجش ديگران مي شود. در هر كاري صادق باشيد ولي هرگز با صداقت خود، دل ديگران را نشكنيد.

 ۸) معذرت خواهي كنيد. هر كسي اشتباه مي كند. پس با شهامت معذرت خواهي كنيد.

 ۹) عفو كنيد . اگر كسي به شما بد كرده است، آن را فراموش كنيد. به خاطر خودتان او را ببخشاييد. انسان هاي بخشنده سالم تر و شاد ترند و كمتر دچار فشار رواني مي شوند . برخي ظاهراً مي گويند كسي را مي بخشند ولي در عمل نه مي بخشند و نه فراموش مي كنند.

 ۱۰) به علائم غيركلامي خود توجه كنيد. شايد گفتارتان در ظاهر مثبت باشد ولي علائم غيركلامي شما مانند حالت چهره، طرز نشستن و... ممكن است عكس آن را ثابت كند، پس علائم غيركلامي را با گفتارتان هماهنگ كنيد.