رويكرد مسيحيت و غرب به مهدويت و معنويت-3
۰۳ مهر ۱۳۸۲

سيداحمديكانى فرد

اشاره:
 در شماره‏هاى پيشين ماهنامه موعودمطالبى‏رابه‏حضورخوانندگان محترم و گرامى ماهنامه عرضه نموديم كه برگرفته از خبرنامه‏ها و بولتنهاى مذهبى غرب بود; در اين شماره ماهنامه نيز برآنيم تا خوانندگان عزيز را با گرايشهاى معنوى و مذهبى خاصى كه در غرب در حال رشد است و در واقع اعتراضى است‏بر ماديگرى و فساد حاكم بر جامعه غرب آشنا نماييم.

امروزه زندگى مادى در تمام ابعاد و با همه جلوه‏ها و نمودهايش هرگز قادر به اقناع و ارضاى روحى بشر نيست‏و آدمى همواره‏خلاء و كمبودى را در وجود خويش احساس مى‏كند و به دنبال پناهگاهى است كه او را به آرامش برساند.انسان غربى، امروزه از جلوه‏هاى مبتذل زندگانى مادى و غرق‏شدن‏درلذتهاوشهوتهاى‏ناپايدار و غير مشروع كه راه را را بر معنويت او بسته‏اند به ستوه آمده است. انسان امروز غرب از زندگى ماشينى و صنعتى به تنگ آمده و ناآرام و بيقرار به دنبال تكيه‏گاهى مى‏گردد.

پيش از اين برخى از متفكران دلسوز دنياى غرب آنچه را كه غرب امروزه بدان گرفتار آمده دريافته بودند و همگان را نسبت‏بدين امر كه دنياى غرب بيمار است و داروى اين بيمارى «ايمان مذهبى‏» است، هشدار داده بودند اما جامعه غرب متاسفانه به اين هشدارهاى مكرر وقعى ننهاد و كسانى را كه احساس خطر مى‏كردند و فرياد بيدارى سر مى‏دادند «واعظ بى موقع‏» ناميد. (1)

رنسانس مذهبى غرب كه امروزه با روند نسبتاسريعى در حال‏رشد است‏با وقوع انقلاب شكوهمند اسلامى آغاز گشت و باعث علاقه و گرايش مردم غرب به مذهب شد و موجب گشت تا نهضتهايى توسط برخى از اصحاب كليسا به وجود آيد.

امروزه در آمريكا نهضتهايى سياسى - مذهبى براى نجات جامعه آمريكا شكل گرفته‏اند كه از جمله آنها مى‏توان به نهضت «بلوغ اخلاقى‏» «جرى مالول‏» اشاره كرد. اين نهضت كه به همراه نهضتهاى ديگر موجود در آمريكا به وجود آمده سعى در مسيحى كردن دوباره آمريكا و بازگشت‏به خويشتن دارد. «جرى مالول‏» در برنامه اقدامى خود مى‏نويسد:

«پنج مساله اصلى وجود دارد كه داراى پيامدها و تاثيرهاى سياسى هستند و آمريكاييان اخلاق‏گرا بايد براى روبرو شدن با آنها آماده باشند: سقط جنين، همجنس بازى، تظاهرات‏خلاف‏عفت‏عمومى،نوشته‏ها و فيلمهاى تلويزيونى يا سينمايى، انسان مدارى (اومانيسم) و نابودى خانواده. (2)

اين گروهها معتقدند كه يكى از دردهاى بزرگ جامعه آمريكا كه باعث‏بى‏هويتى دينى شده، «انسان مدارى غير مذهبى‏» است كه در درجه اول از نظر اجتماعى جلو آزادى عمل فرد را مى‏گيرد و او را از شبكه قيود و ديوانسالارى كه غايتى جز تقويت قدرت دولت ندارند به اختناق مى‏كشد و از طرف ديگر در زمينه اخلاقى در جهت معكوس، خود را مدافع آزادى كاملى قلمداد مى‏كند كه بلافاصله به صورت بى‏بند و بارى و مغايرت با اخلاق تغيير شكل مى‏دهد. به عقيده «جرى مالول‏» مبارزه عليه اين هر دو وجه بايد به طور همزمان صورت گيرد.

از جمله گروههاى ديگر كه امروزه در جامعه آمريكا به طرفدارى از مذهب خود را مطرح ساخته‏اند گروه «وفاداران به عهد» هستند كه راهپيمايى ميليونى خود را در آمريكا برپا كرده و مردان مسيحى در آن بر تعهد خود پاى فشردند. (3)

از جمله ديگر نشانه‏هاى رويكرد غرب به معنويت گزارشهاى بسيارى است كه هر از چندى از گسترش رو به رشد اسلامگرايى در آمريكا و اروپا به گوش مى‏رسد. يكى از روزنامه‏هاى چاپ آمريكا در اين باره مى‏نويسد در آمريكا سالانه 25 هزار نفر به اسلام مى‏گروند و از اين نظر اسلام سريعترين رشد را در ميان مذاهب در اين كشور دارد. (4) روزنامه لوس‏آنجلس تايمز با اعلام اين مطلب مى‏افزايد چنانچه گرايش مذهبى اين افراد به اسلام را از سوى بزرگسالان احتساب نماييم بنابراين با در نظر گرفتن فرزندان خانواده رقم مسلمين به چند برابر خواهد رسيد. بنا به نوشته‏لوس‏آنجلس‏تايمزكارشناسان حدس مى‏زنند تعداد مسلمانان آمريكا اكنون بين 4 تا7 ميليون تن باشد. (5)

خبرهاى ديگرى نيز حاكى از آن است كه نقش دين در از بين بردن نابرابريهاى اجتماعى در اروپا نيز بسيار چشمگير است‏به‏طورى‏كه امروزه زنان خسته، كه از شعارهاى توخالى برابرى حقوق زن و مرد به ستوه آمده‏اند و اين شعار را داراى دستاوردى‏جزفشار روحى و جسمى بيشتر براى زنان غربى نمى‏دانند راه حل خود را روى‏آوردن به اسلام مى‏دانندو تنها طى دو سال اخير بيش از 20 هزار تن از باسوادترين زنان انگليسى به اسلام روى آورده‏اند. گرايش به اسلام پديده‏اى است كه به سيستمى براى احياى مجدد زندگى در دنياى پر از بحران و هويت‏بخشيدن به خود و بازگشت‏به هويتهاى زنانه تبديل شده است هويتى كه ديگر فراموش شده است. (6)

در اين مورد مطالب و گزارشها به اندازه‏اى زيادند كه ذكر تمامى آنها از حوصله اين مقاله خارج است و ما در اين مقاله تنها فهرست‏وار به برخى از آنها اشاره نموديم و اگر توفيقى به دست آورديم به توضيحات بيشترى در اين خصوص خواهيم پرداخت.

ذكر يك نكته لازم است و آن اينكه بايد غربيان تشنه تازه به آب رسيده به شيوه‏اى درست و حساب شده راهنمايى كرد تا در دام مسلكهاى انحرافى نيفتند و آبشان به سراب مبدل نگردد. با آرزوى پيروزى حق بر باطل و برپايى حكومت جهانى اسلام به رهبرى حضرت مهدى ، عجل‏الله تعالى فرجه‏الشريف.


پى نوشتها

1. روزنامه جمهورى اسلامى،23/5/73، ص 11.

2. همان، به نقل از كتاب اراده خداوند ژپل كوپل، ص‏186.

3. ابرار، شنبه‏13/10/1376.

4. روزنامه رسالت،6/5/72، ص‏16.

5. روزنامه رسالت،6/5/72، ص‏16.

6. روزنامه جمهورى اسلامى، 22/8/72، ص‏15.


ماهنامه موعود ـ شماره6