تكليف عاشقان
۱۲ خرداد ۱۳۸۴امام حسن عسكرى عليه السلام:
پس از من، فرزندم، قائم [و صاحب امر دين و امامت] است، و او است كه مانند پيامبران ، عمرى دراز خواهد داشت و غايب خواهد شد. در غيبت طولانى او دلهايى تيره گردد. فقط كسانى در اعتقاد به او پاى برجا خواهند ماند، كه دل آنان به فروغ ايزدى رخشان باشد و روح خدايى به آنان مدد رساند.
خورشيد مغرب، محمد رضا حكيمى، ص 169

امام محمد تقى عليه السلام:
براى قائم ما غيبتى هست كه مدت آن به درازا خواهد كشيد، گويى شيعيان را با چشم خود مى بينم كه همانند گله بى صاحبى كه در دشت و صحرا پراكنده شده به دنبال چراگاه بگردند، در غيبت او به جستجوى او مى پردازند و او را نمى يابند. آگاه باشيد كه هر كس بر آيين خود استوار بماند و در اثر طول غيبت امامش دلش را قساوت نگيرد، روز قيامت در كنار من خواهد بود.
كمال الدين و تمام النعمه، ج 1، ص 303


ماهنامه موعود شماره 5