اخلاق یهودی و تمدن غربی
۲۹ ارديبهشت ۱۳۸۹

اصولاً روح يهودي، همان مدرنيسم است كه تماماً آمريكايي است... ما پيش از اينكه آمريكايي خوبي باشيم، مي‌بايست صهيونيسم باشيم.
لوئيس د. برانديس، رهبر جهاني نهضت صهيونيسم و قاضي ديوان عالي ايالت متّحده‌ي آمريكا

مقدمه کتاب:
 
مدرنيته يا همان روح و فلسفه‌ي ايجاد مدرنيسم را مي‌توان تحوّلات گسترده‌ي دنياي غرب تلقّي كرد كه پس از دوران طولاني جمود و ركود علم و الهيات منسوخ شده‌ي مسيحي ـ يهودي (قرون وسطا) و تحوّلات دوره‌ي رنسانس، فصل جديد و متفاوتي را نسبت به تفكّرات گذشته (سنّت) مغرب زمين ايجاد كرد. تغييرات همه جانبه‌اي در سياست، فرهنگ، اقتصاد و روابط‌ اجتماعي آدميان نيم‌كره‌ي غربي كه به سرعت همه‌ي مرزهاي جهاني را در نورديد. به عنوان مثال: شايد بتوان جهاني‌‌سازي را از متأخّرترين نتايج اين گردونه‌ي بي‌مهار يا همان مدرنيسم در نظر بگيريم كه از نيمه‌ي قرن بيستم تاكنون مورد بحث و جدل متفكّران است. راجع به وضعيت كنوني يا فرجام مدرنيسم هم، در حالي كه برخي مدّعي هستند ما هنوز وارد دنياي فرامدرن نشده‌ايم، بلكه در مرحله‌ي تشديد مدرنيست قرار داريم، برخي ديگر از مدرنيسم به عنوان پروژه‌ي ناتمام ياد مي‌كنند و در اين ميان برخي نيز در جهت گسترش تفكّرات پست‌مدرن به مثابه‌ي دنياي پس از مدرنيته، مدرنيسم را شكست خورده و تمام شده، تلقّي مي‌نمايند.

صرف‌نظر از پيامدهاي مثبت مدرنيسم مانند پيشرفت علم و تكنولوژي يا پيامد‌هاي منفي آن، مانند تهي شدن جوامع انساني از فضائل اخلاقي و ديني، به نظر مي‌رسد، نقش بسيار حياتي، امّا نه چندان آشكار يهود در ايجاد و توسعه‌ي دنياي جديد مدرنيسم چندان مورد تدقيق و كاوش قرار نگرفته است.
در اين نوشتار سعي شده است به اجمال زمينه‌هاي تاريخي شكل‌گيري مدرنيته در دنياي غرب (يونان و روم باستان) و وابستگي (نه صرفاً تعامل دو طرفه) آن با اصول تحريف شده‌ي مسيحيّت يهودي يا به عبارت بهتر يهوديگري و در پايان صهيونيسم، بررسي و مطالعه شود.

همچنين ضمن مقايسه‌ي تطبيقي آموزه‌هاي تحريف شده‌ي يهوديّت باستان با مباني فكري مدرنيسم و صهيونيسم امروزي، هدف بارز ساختن مشابهت‌هايي بين اصول اوّليه‌ي مقوله‌هاي فوق‌الذّكر موجود است. آيا اين مشابهت‌ها به صورت اتّفاقي رخ داده‌‌اند يا اينكه مدرنيسم و صهيونيسم، ادامه‌ي همان مسيحيّت منسوخ قرون وسطايي و به عبارت دقيق‌تر يهوديّت تحريف شده در عهد عتيق است، كه طبق خواست منحرفين از آيين حقيقي حضرت موسي(ع)، مي‌بايست در سراسر جهان و به سردمداري بلوك غرب به ويژه «آمريكا»ي فعلي (بارزترين نماد دنياي فوق مدرن)، مرحله به مرحله اجرا شود؟

به راستي حضور قدرتمند لابي صهيونيسم در اركان تصميم‌گيري دولت چند دهه‌ي اخير آمريكا كه تركيبي از مسيحيّت يهودي يا صهيونيسم مسيحي هستند، آيا امري تصادفي است يا اينكه توجيه منطقي و پشتوانه‌اي ايدئولوژيك دارد؟ به صورت مشخص‌تر اينكه آيا نيسم جهاني به رهبري آمريكا به عنوان چوپان دهكده‌ي‌ جهاني در چند دهه‌ي اخير، مخصوصاً در دوران جنگ سرد، توانسته است آن رسالت مذهبي را به نحوه‌ي شايسته‌اي انجام دهد؟ و در پايان اينكه آيا مدرنيسم به عنوان فرهنگ حاكم بر غرب، توانسته است دين و وامداري خود را به يهوديّت (تحريف شده) ادا كند يا خير؟

در اين كتاب سعي شده است با رويكردي تاريخي ـ تحليلي به سؤال (فرضيه) فوق، پاسخي مناسب، البتّه در حدّ ايجاز، داده شود. اميد است پاسخ اجمالي به سؤال اساسي و مهمّ مطرح شده كه نيازمند تتبّعي گسترده است، لطمه‌اي به اصل و اهمّيت موضوع وارد نساخته و حدّاقل، زمينه‌ي پژوهش‌هاي كامل‌تر را از ناحيه‌ي محقّقان علاقه‌مند و دلسوز جامعه فراهم كرده باشد. همچنين تلاش شده است اصول مورد تأكيد در اين نوشتار، حتّي الامكان از منابع خود يهوديان و تأثيرگذاران در توسعه‌ي فرهنگ مدرن مغرب زمين باشد، ضمن اينكه از منابع اصيل اسلامي مانند «قرآن» نيز، به عنوان يك معيار دقيق و هم به عنوان فصل الخطاب كلام الهي بهره گرفته شده است.

در اين كتاب، ضمن تفكيك جامعه‌ي يهود از صهيونيسم، شخصيّت والاي پيامبران الوالعزمي؛ چون حضرت موسي و حضرت عيسي(ع) و همچنين پيروان راستين آن بزرگواران را تقديس و تكريم مي‌نماييم، امّا بر اين باوريم، ديني كه در حال حاضر تحت عنوان يهوديّت و مسيحيّت بين مدّعيانشان در سراسر جهان رايج است، به دليل تحريف‌هاي متعدّد با تعاليم آن پيام‌آوران الهي، فاصله‌اي بسيار زياد دارد.

اين كتاب شامل دو بخش و يك قسمت بحث و نتيجه‌گيري است: بخش اوّل به معرفي اجمالي يهوديّت و بررسي متون ديني آنها اختصاص يافته؛ و بخش دوم شامل تاريخچه‌ي شكل‌گيري تمدّن غرب مدرن و بيان مباني و نمادهاي مدرنيسم است. در ادامه، تحليلي تطبيقي بين ويژگي‌هاي يهود و مدرنيسم ارائه شده است و در پايان در قسمت بحث و نتيجه‌گيري، پاسخ به سؤال يا فرضيه‌ي تحقيق را نقد و بررسي كرده‌ايم.


فهرست مطالب

مقدّمه
بخش اوّل: آشنايي با يهوديّت
الف) منابع ديني يهود
ب) برخي ويژگي‌هاي قوم يهود
بخش دوم: تاريخچه‌ي شكل‌گيري تمدّن غرب مدرن
مباني و نمادهاي (ويژگي‌هاي) مدرنيسم
بحث و نتيجه‌گيري
منابع

تلفن مرکز پخش: 021-66956167-8

فروشگاه اینترنتی موعود:
http://yaranshop.ir/