spacer
«مؤسسة فرهنگي موعود عصر(عج)»، معجم مؤلّفين مهدوي را به‌زودي منتشر مي‌کند.
ادامه مطالب ...
 
advertisement.png, 0 kB
Advertisement
spacer
spacer

عضویت در خبرنامه

جستجوگر سايت

جستجوگر گوگل


جست‌وجو در سايت موعود

مطالب مرتبط

addtomyyahoo4Subscribe in NewsGator OnlineAdd to My AOL
Subscribe with BloglinesAdd to netvibes
Add to Google

 
كلام نور چاپ پست الكترونيكي
۲۵ اسفند ۱۳۸۳غيبت امام زمان، عليه السلام، در نگاه على، عليه السلام
حضرت على، عليه السلام، موضوع غيبت را با زمينه سازى بخصوصى مرحله به مرحله مطرح مى نمايند. در مرحله اول پس از تصريح به لزوم وجود حجت الهى در روى زمين مى فرمايند:
... لا تخلوا الأرض من حجة قائم للّه حجته. إمّا ظاهر معلوم و إمّا خائف مغمور...«
 زمين هرگز از حجت الهى كه براى خدا قيام مى كند خالى نخواهد بود منتهى گاهى [شرايط براى حضور علنى او فراهم مى شود و در نتيجه] حجت پروردگار عالم به صورتى كه براى همگان شناخته شده باشد در بين آنها زندگى مى كند ولى گاهى [به جهت وقوع انحرافات و پيدايش فساد و تباهى زمينه براى حضور آشكار حجت آماده نمى گردد لذا او] به صورت نهان و ناشناخته به انجام وظيفه مى پردازد.
در روايت ديگر بعد از اشاره به ضرورت وجود امام معصوم در زمين و تبيين مسؤوليتهاى وى اضافه مى نمايند كه:
حجت خدا يا ظاهر است و فرمانروايى نمى كند (چون از او فرمانبردارى نمى شود) و يا غايب از ديده ها و پنهان است كه مردم در انتظارش به سر مى برند اگر چه جسم و شخص حجتهاى الهى در برهه اى از زمان به جهت ترس يا وجود خطر مخفى باشد ولى دانش آنها از مردم نهان نخواهد بود و آداب ايشان در قلبهاى مؤمنان استوار و ثابت خواهد بود و مردم بر طبق آن آداب رفتار خواهند كرد.
آنگاه پس از معرفى بيشتر امام زمان، عليه السلام، مى فرمايند:
للقائم منّا غيبة امدها طويل...
 براى قائم ما دوره غيبتى هست كه مدت آن طولانى خواهد بود.
بالاخره در روايتى ديگر اصبغ بن نباته مى گويد:
روزى به خدمت على بن ابى طالب، عليه السلام، رسيدم با كال تعجب ديدم آنحصرت در درياى فكر غوطه ور است، عرض كردم يا اميرالمؤمنين مگر اتفاقى افتاده است كه اينگونه نگران به نظر مى رسيد؟ حضرت فرمودند: درباره فرزندى كه از نسل من بعدها به دنيا خواهد آمد فكر مى كردم. او يازدهمين فرزند من است او مهدى ماست كه زمين را پس از آنكه از ظلم و ستم پر شده است با عدل و داد پر خواهد ساخت. براى او دوران غيبت و سرگردانى خواهد بود كه عده اى در آن ايام از حق منحرف مى شوند...
 و بر طبق روايت ديگرى در اشاره به طولانى بودن دوره غيبت مى فرمايند:
دوره غيبت آن حضرت به اندازه اى طولانى خواهد بود كه افراد ناآشناى به مصالح الهى بگويند: »براى خداوند نيازى در آل محمد، صلّى اللَّه عليه وآله، نيست«
 يعنى اگر از آل محمد، صلّى اللَّه عليه وآله، كسى در روى زمين وجود داشت تاكنون بايد ظهور مى كرد و به اين نابسامانيها پايان مى داد.
و در ضمن سخنان ديگرى در توصيف دوره غيبت فرموده اند:
وقتى كه امام غايب از فرزندان من از چشم مردم پنهان شد افراد از حدود شرع خارج مى شوند و اغلب مردم گمان مى كنند كه حجت خدا از بين رفته است و امامت باطل شده است سوگند به خدا در چنين دوره اى حجت خدا در بين آنهاست در كوچه و بازار رفت و آمد مى كند و سخنان آنها را مى شنود... او مردم را مى بيند ولى آنها تا زمان معينى قادر به رؤيت او نيستند...

حكمتهاى غيبت
براى غيبت امام زمان، عليه السلام، علت و حكمتهاى زيادى در روايات اهل بيت، عليهم السلام، ذكر شده است كه در مجموعه روايات حضرت على، عليه السلام، در اين باره به چند مطلب به عنوان علت و حكمت غيبت اشاره شده است كه اين بخش را با ذكر آن موارد به پايان مى بريم:
1- ليغيبنّ عنهم تمييزاً لاهل الضلالة...
او از ديده ها پنهان خواهد شد تا گمراهان شناخته شوند.
2- و اعلموا أنّ الأرض لا تخلوا من حجة للّه و لكن الله سيعمى خلقه منها بظلمهم و جورهم و إسرافهم على أنفسهم...
 بدانيد كه زمين از حجت الهى خالى نخواهد بود ولى خداوند مردم را به خاطر ظلم و ستمى كه مرتكب مى شوند و زياده روى كه در حق خود انجام مى دهند بزودى از ديدن حجت الهى محروم خواهد ساخت.
3- إنّ للقائم منّا إذا قام لم يكن لأحد فى عنقه بيعة فذلك تخفى ولادته و يغيب شخصه.
 همانا وقتى قائم ما قيام كند، بيعت كسى در گردن او نخواهد بود به اين جهت (براى اينكه بيعت كسى در گردن او نباشد) تولد او به صورت پنهانى انجام مى گيرد و بعد جسم او از چشم مردم نهان خواهد شد.
4- باضطهادكم ولدى...
امام، عليه السلام، به مناسبتى وقايع غيبت و پيشامدهاى آن را شبيه به حوادثى كه براى قوم حضرت موسى، عليه السلام، پيش آمد معرفى مى نمايند. آن حضرت در علت وقوع مسأله غيبت مى فرمايند:
سرگردانى و تحيّر شما در دوره غيبت امام زمان، عليه السلام، چندين برابر سرگردانى قوم حضرت موسى، عليه السلام، خواهد بود و آن در اثر ظلم و ستمهايى كه بر فرزندان من روا خواهيد داشت بوقوع مى پيوندد.
 5- خائفاً مغموراً لئلا يبطل حجج الله و بيّناته...
خداوند حجت خود را ولو در حال هراس در پشت پرده غيبت حفظ خواهد كرد تا براهين حق و نشانه هاى روشن او (در هدايت و راهنمايى به صراط مستقيم) از ميان نرود...
 نتيجه آن كه بر طبق اين بخش از روايات على، عليه السلام، امورى چون: مشخص گشتن اهل ضلالت و گمراهى از اهل هدايت، ظلم و تعدى به حقوق ديگران، در امان ماندن امام، عليه السلام، از بيعت با ستمگران، حفظ جان حجت الهى، امتحان مردم و... از جمله حكمتهاى غيبت امام زمان، عليه السلام، هستند.
در دوره غيبت كبرى براى منتظران واقعى تكاليف زيادى ذكر شده است كه يكى از مهمترين اين وظايف كسب معرفت به امام زمان، عليه السلام، است. همانطور كه در انجام هر كارى آشنايى با كم و كيف و ابعاد مختلف آن كار يك امر ضرورى به حساب مى آيد به همين نسبت در زمان غيبت نيز آشنايى با ويژگيهاى فرهنگ مهدويت لازم است. كتاب حاضر كه مجموعه مطالب آن در ضمن يك مقدمه و سه فصل و سيصد و هفت صفحه به شرح زير تنظيم و ارايه شده است به دنبال مباحث مختصرى درباره نظريه ها و تئوريهاى موجود در زمينه آينده بشريّت توضيحات لازم در تبيين مفهوم لغوى و اصطلاحى »حجت« به چشم مى خورد. در فصل اول كه تحت عنوان »نياز انسان به حجت و لزوم آن« به نگارش درآمده است مباحثى چون: ادله عقلى اثبات حجت، ضرورت و راههاى شناخت حجت، دليلهاى نقلى اثبات حجت، ضرورت وجود حجت از ديدگاه نهج البلاغه، هميشگى و پيوستگى بودن حجت، استمرار و دائمى بودن حجت در نهج البلاغه و... بررسى مى گردد.
در فصل دوم يعنى بخش حجتهاى بعد از رسول خدا، صلّى اللَّه عليه وآله، موضوعاتى نظير: خاتميت پيامبر، صلّى اللَّه عليه وآله، و علت انقطاع وحى - ويژگيهاى حجتهاى بعد از رسول خدا، صلّى اللَّه عليه وآله - راههاى شناخت ائمه، عليهم السلام، مسؤوليتهاى امام پس از پيامبر، صلّى اللَّه عليه وآله، - وظيفه مردم در برابر امام - تشكيل حكومت دينى و نسب ائمه اطهار، عليهم السلام، و... را در بر دارد.
در فصل سوم كه آخرين بخش كتاب تحت عنوان »آخرين حجت« است پس از توضيحات مختصرى درباره مضمون وصيت على، عليه السلام، به كميل و معرفى گروههاى مختلف مردم فلسفه غيبت و تعداد ائمه اطهار و منزلت آنها - برخورد مردم با حجتهاى پس از رسول اكرم، صلّى اللَّه عليه وآله، و... و سپس مطالبى درباره نويد به حكومت مهدى، عليه السلام، و زمان ظهور - برخورد مردم در هنگام ظهور - جهت يابى انسان توسط حضرت مهدى، عليه السلام، مهدى و قرآن - جهان در آستانه ظهور - اولويتهاى سيره امام مهدى، عليه السلام، - جنگ سفيانى، وجود مكاتب مختلف در عصر غيبت - پايان غيبت و صفات ياران مهدى، عليه السلام، و... با توجه به خطبه هاى نهج البلاغه به نگارش درآمده است.
درمقدمه اى كه از طرف واحد تحقيقات مسجد مقدس جمكران براى كتاب حاضر نوشته شده است مى خوانيم: كتابى كه پيش رو داريد ثمره تلاشى مختصر براى نماياندن چهره پر نور امام زمان، عليه السلام، از لابلاى سخنان نورانى مولاى متقيان، عليه السلام، است تحقيقى در واژگان حجيت و حجت مقدمه اى براى بررسى مقام و موقعيت ويژه حجت باقيه الهى حضرت بقيةالله، عجّل اللَّه تعالى فرجه، و برشمارى ويژگيهاى اخلاقى و رفتارى او از نگاه اميرالمؤمنين، عليه السلام، است...
 


 موعود شماره 21

 
< قبل   بعد >
spacer

spacer

Creative Commons License
(cc) 2020 Mouood Researching Institute. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License.
هرگونه استفاده از محتويات اين پايگاه اطلاع رساني، در هر کجاي دنيا، تنها براساس مفاد توافقنامه Creative Commons 3.0، مجاز است.
(ح) 1386 تمامي حقوق اين پايگاه اطلاع رساني، متعلق به مؤسسه فرهنگي موعود است.