spacer
«مؤسسة فرهنگي موعود عصر(عج)»، معجم مؤلّفين مهدوي را به‌زودي منتشر مي‌کند.
ادامه مطالب ...
 
advertisement.png, 0 kB
Advertisement
spacer
spacer

عضویت در خبرنامه

جستجوگر سايت

جستجوگر گوگل


جست‌وجو در سايت موعود

مطالب مرتبط

addtomyyahoo4Subscribe in NewsGator OnlineAdd to My AOL
Subscribe with BloglinesAdd to netvibes
Add to Google

 
نگاهي به پيوند پروتستان و صهيونيسم چاپ پست الكترونيكي
۰۸ خرداد ۱۳۸۵
رفتن به
نگاهي به پيوند پروتستان و صهيونيسم
صفحه 2
صفحه 3

مطلبي كه در پيش روي داريد توسط دكتر حيدررضا ضابط از محققين بنياد پژوهش هاي اسلامي آستان قدس رضوي درخصوص صهيونيسم مسيحي به رشته تحرير درآمده است. در اين مقاله، پژوهشگر تلاش كرده است با استفاده از سايت هاي مختلف پروتستان ها چهره روشن تري از ابعاد وجودي «صهيونيسم مسيحي» ترسيم كند.
مسيحيت به سه شاخه كاملا جدا و مخالف يكديگر يعني كليساي كاتوليك روم، ارتدكس و پروتستان تقسيم شده است. كشورهاي جنوب اروپا و آمريكاي لاتين عمدتا كاتوليك، كشورهاي شمال اروپا و ايالات متحده آمريكا پروتستان و پيروان كليساي ارتدكس در اروپاي شرقي هستند.
اين سه كليسا در اعتقادات ديني و مراسم عبادي كاملا ازيكديگر جدايند و مانند سه دين مختلف عمل مي كنند و حتي انجيل كليساي پروتستان با انجيل كليساي كاتوليك تفاوت زيادي دارد. كليساي كاتوليك و پروتستان از پنج قرن گذشته عليه يكديگر مبارزه كرده اند، به گونه اي كه بسياري از جنگ هاي قرن هاي هفدهم و هجدهم ميلادي برخاسته از اهداف و آرمان هاي كاتوليكي و پروتستاني بوده است كه نمونه زنده آن درجهان معاصر درگيري مسلحانه و دائمي بين پيروان كليساي كاتوليك و پروتستان درايرلندشمالي است.

تاكنون بيش از يك هزار فرقه و كليساي مختلف در درون پروتستانيسم ظهوركرده و هنوز هم تعداد فرقه هاي جديد در پروتستانيسم روبه افزايش است و آمريكا مركز توليد فرقه هاي جديد در پروتستان مي باشد.
يكي از ويژگي هاي كليساي پروتستان رابطه بسيار نزديك آنها با دولت هاي اروپايي مي باشد و اين دولت ها براي ترويج مسيحيت پروتستان ازمبلغان خود دركشورهاي جهان سوم حمايت هاي گسترده مالي، تبليغاتي و سياسي مي كنند؛ به عنوان مثال در انگليس دولت و كليساي پروتستان ازهم جدا نيست و ملكه انگليس در رأس دولت و كليسا قراردارد.

مبلغان انجيل
دريك قرن گذشته جريان جديدي كه دربين پروتستان ها فوق العاده قدرتمند شده است مكتب نوظهور (مبلغان انجيل) مي باشد. قبل ازجنگ جهاني دوم اين مكتب نوظهور به بنيادگرايي معروف و شعار آنها بازگشت به انجيل و تغيير جامعه با تحول فرهنگي بود و هدف آنها بوجودآوردن حكومت درآمريكا بر مبناي بنيادهاي انجيل مي باشد. بعدازجنگ جهاني دوم بنيادگرايان آمريكايي خود را مبلغان انجيل معرفي كردند و با استفاده گسترده از وسايل ارتباطات جمعي توانستند درجامعه آمريكا نفوذ فراواني به دست آورند و اكنون اين جريان قدرتمندترين و فعال ترين تشكيلات ديني درآمريكا محسوب مي شود و درمراكز سياسي اين كشور نفوذ زيادي دارند. يكي از ويژگي هاي جريان فوق اين است كه وابسته به يكي از فرقه ها يا كليساي پروتستان نيست، بلكه اعضاي تمامي فرقه هاي كليساي پروتستان عضو اين جريان ديني مي باشند. مسيحي نمودن ساير اقوام غيرمسيحي با تبليغات گسترده يكي ديگر از اهداف اين جريان مي باشد.
كشيشان معروف آمريكايي وابسته به اين جريان مانند بيلي گراهام(Billy Graham) ، جري فالول (Jerry Falwell)، پت رابرتسون(Pat Robertson)، هال ليندسي (Hal Lindsey) و مايك ايوانس (Mike Evans) و اسقف اعظم كليساي انگليس جورج كاري (George Carey) از مبلغان اين جريان مي باشند كه شهرت جهاني دارند و مخصوصا دركشورهاي ايالات متحده آمريكا و انگليس، از نفوذ عميقي دربين دولتمردان اين دوكشور برخوردارند.

مكتب نوظهور صهيونيسم مسيحي
اصول و مباني جريان مبلغان انجيل در آمريكا و انگليس حمايت همه جانبه عقيدتي و سياسي از صهيونيسم مي باشد و آنها اعتقاد دارند كه پيروان كليساي پروتستان براي ظهور دوباره مسيح بايد چند خواسته مسيح راكه در تفاسير انجيل در قرن بيستم به عنوان پيشگويي هاي انجيل بيان شده، عملي نمايند. اين جريان نوظهور در پروتستانيسم با عنوان «صهيونيسم مسيحي» (Christian Zionism) شهرت دارد. اين جريان صهيونيسم مسيحي يك پديده جديد ديني سياسي در مسيحيت است كه براي اولين بار توسط كليساي انگليس در اواخر قرن نوزدهم ميلادي به وجود آمد.(1) پروتستان هاي مقيم آمريكا و انگليس اين جريان نوظهور را «عملي نمودن خواسته هاي مسيح» و «عملي نمودن پيشگويي هاي انجيل» نيز مي نامند.
در اين زمينه در اواخر قرن نوزدهم مطابق افكار جديد جان داربي انگليسي، يك مفسر معروف انجيل از آمريكا به نام سايرس اسكوفيلد (Cyrus Scofield) تفسير انجيل را تحرير كرد و تفسير انجيل وي امروزه معتبرترين تفسير انجيل براي پروتستان هاي سراسر جهان محسوب مي شود و بهترين مرجع براي انجيل شناخته شده است.
پيروان اين مكتب خود را از مبلغان انجيل مي دانند و اعتقاد دارند پيروان اين مكتب مسيحيان دوباره تولد يافته مي باشند كه فقط اينان اهل نجات خواهند بود و ديگران هلاك خواهند شد. از ويژگي هاي ممتاز پيروان اين مكتب اعتقاد راسخ و تعصب خاص به صهيونيسم مي باشد و تعصب اين مسيحيان به صهيونيسم بيش از صهيونيست هاي يهودي مقيم اسرائيل و آمريكا مي باشد.
مطابق اعتقادات مكتب فوق به وسيله پروتستان ها حوادثي بايد به وقوع بپيوندد تا مسيح دوباره ظهور نمايد و پيروان اين مكتب وظيفه ديني دارند براي تسريع در عملي شدن اين حوادث كوشش نمايند. حوادثي كه توسط آنها بايد عملي شوند، عبارتند از:
1-يهوديان از سراسر جهان بايد به فلسطين آورده شوند و كشور اسرائيل در گستره اي از رودخانه نيل تا رودخانه فرات به وجود آيد و يهودياني كه به اسرائيل مهاجرت نمايند اهل نجات خواهند بود.
2- يهوديان بايد دو مسجد اقصي و صخره در بيت المقدس را منهدم كنند و به جاي اين دو مسجد مقدس مسلمانان، معبد بزرگ را بنا نمايند (از سال 1967 تا به حال دو مسجد اقصي و صخره در بيت المقدس بيش از صدبار مورد حمله يهوديان و مسيحيان صهيونيست قرار گرفته است).
3- روزي كه يهوديان مسجد اقصي و مسجد صخره در بيت المقدس را منهدم كنند، جنگ نهايي مقدس (آرماگدون) به رهبري آمريكا و انگليس آغاز شده، در اين جنگ جهاني تمام جهان نابود خواهد شد.
4-روزي كه جنگ آرماگدون آغاز شود، تمامي مسيحيان پيرو اعتقادات «عملي نمودن خواسته هاي مسيح» كه مسيحيان دوباره تولد يافته مي باشند، مسيح را خواهند ديد و توسط يك سفينه عظيم از دنيا به بهشت منتقل مي شوند و از آنجا همراه با مسيح نظاره گر نابودي جهان و عذاب سخت در اين جنگ مقدس خواهند بود.
5- در جنگ آرماگدون زماني كه ضدمسيح (دجال) در حال دستيابي به پيروزي است، مسيح همراه مسيحيان دوباره تولد يافته در جهان ظهور خواهد كرد و ضدمسيح را در پايان اين جنگ مقدس شكست مي دهد و حكومت جهاني خود را مركزيت بيت المقدس بر پا خواهد ساخت و معبدي كه به جاي مسجد اقصي و صخره در بيت المقدس- كه توسط مسيحيان و يهوديان قبل از آغاز جنگ آرماگدون ساخته شده- محل حكومت جهاني مسيح خواهد بود.
6- دولت صهيونيستي اسرائيل با كمك آمريكا و انگليس مسجد اقصي و مسجد صخره در بيت المقدس رانابود خواهد كرد و معبد بزرگ به دست آنان در اين مكان ساخته خواهد شد و اين رسالت مقدس به عهده آنها مي باشد.
7- اين حادثه پس از سال 2000ميلادي حتماً اتفاق خواهد افتاد.
8- قبل از آغاز جنگ آرماگدون، رعب و وحشت جامعه آمريكا و اروپا را فراخواهد گرفت.
9- قبل از ظهور دوباره مسيح، صلح در جهان هيچ معني ندارد و مسيحيان براي تسريع درظهور مسيح بايد مقدمات جنگ آرماگدون و نابودي جهان را فراهم نمايند.
رهبران مذهبي فرقه هاي پروتستان درايالات متحده و انگليس كه به اين مكتب نوظهور «خواسته هاي مسيح» اعتقاد دارند، دردهه 1990 م اعتقادات يادشده را بشدت درجامعه آمريكا و اروپا تبليغ كرده اند و در 10 سال گذشته در آمريكا دراين زمينه دهها كتاب منتشر شده و فيلم هاي گوناگوني به نمايش درآمده اند.
دراوائل سال 2001 م كشيش آمريكايي به نام هال ليندسي (Hal Lindsey)كه مبلغ اين مكتب مي باشد، كتابي با عنوان «درپيشگويي هاي انجيل؛ جاي آمريكا كجاست؟» را تأليف كرده كه يكي از پرفروش ترين كتاب هاي سال 2001 درآمريكا به شمار آمده است. دراين كتاب نقش دولت واشنگتن درجنگ آرماگدون بيان شده است. نويسنده دراين كتاب اثبات نموده است كه دولت آمريكا جنگ آرماگدون را رهبري خواهد كرد و مخالفان مسيح درسراسر جهان را كه قبل ازآغاز اين جنگ باعث ايجاد رعب وحشت درجهان شده اند، شكست خواهد داد.
دراين جنگ مقدس، دولت انگليس همكار آمريكا خواهد بود.
دولت آمريكا دراوج جنگ سرد موشك هاي هسته اي قاره پيماي خود را «شمشيرهاي جنگ مقدس» ناميده بود.
پيروان اين مكتب دريك دهه گذشته تبليغ كرده اند كه عمليات توفان صحرا عليه عراق در سال 1991فراهم كردن مقدمه براي جنگ آرماگدون بوده است.
مسيحيان صهيونيست ازفرقه پروتستان ها در آمريكا و انگليس اعتقاد دارند كه مسيح هميشه درامور خاورميانه به سود دولت اسرائيل مداخله نموده است و اعلام مي دارند كه خواست دولت اسرائيل درحقيقت خواست مسيح مي باشد و مذاكرات صلح درخاورميانه بيهوده است وتأسيس كشور اسرائيل بزرگ از رودخانه نيل تا رودخانه فرات، خواست مسيح مي باشد كه بزودي عملي خواهد شد.
صهيونيست هاي يهودي هم مطابق اعتقاد به مجموعه قوانين ديني خود «تلمود» به مكتب «خواسته هاي خدا» اعتقاد دارند و مطابق اين اعتقاد آنها برنامه اي را اجرا مي نمايند كه با كمك دولت هاي آمريكا و انگليس و ديگركشورهاي غربي بتوانند دو مسجد مقدس اقصي و صخره دربيت المقدس را تخريب كرده، كشور اسرائيل بزرگ را با نابودي كامل كشورهاي اسلامي به وجود آورند. به همين منظور ميان صهيونيست هاي يهودي و صهيونيستهاي مسيحي ازفرقه پروتستان ها اتحاد و هماهنگي كاملي وجود دارد و مسيحيان پيرو اعتقاد «خواسته هاي خدا» همواره اظهار مي دارند هر عملي كه ازسوي دولت اسرائيل انجام مي شود، درحقيقت از سوي مسيح طراحي شده است و بايد توسط مسيحيان سراسر جهان مورد حمايت قرار گيرد.
به لطف حمايت همه جانبه جهان مسيحي غرب ازدولت تل آويو اكنون ذخائر عظيم موشك هاي هسته اي، و انواع و اقسام تسليحات شيميايي و ميكروبي دراسرائيل وجود دارد و در واقع، رژيم صهيونيستي را به يك «انبار مهمات وپادگان نظامي جهان مسيحي ايالات متحده آمريكاو غرب» تبديل كرده اند.
البته هدف استراتژيك جهان مسيحي غرب اين است كه كشورهاي اسلامي را درزمينه هاي اقتصادي و نظامي براي هميشه ضعيف نگاه دارند.

صهيونيسم مسيحي درآمريكا
رهبران ديني و سياسي پروتستان در انگليس و آمريكا درحقيقت بانيان اصلي صهيونيسم مي باشند. بعد ازاين كه «جان داربي» كشيش معروف كليساي انگليسي نظريه صهيونيسم مسيحي را براي اولين بار به عنوان «عملي نمودن خواسته هاي مسيح» و تحقق پيشگويي هاي انجيل ترويج كرد، دو نفر از كشيشان برجسته پروتستان مقيم آمريكا به نام هاي« دي. ال. مودي» و «ويليام بلاكستون». صهيونيسم مسيحي را دراين كشور تبليغ كردند.
بلاكستون دردهه 1880براي مهاجرت يهوديان از سراسر جهان به سرزمين فلسطين با رهبران سياسي و ديني و سرمايه داران بزرگ مسيحي درايالات متحده آمريكا ملاقات كرد و آنها را متقاعد نمود كه ازدولت واشنگتن بخواهند براي به وجود آوردن كشور اسرائيل درفلسطين كوشش نمايد.
درسال 1891 «ويليام بلاكستون» نامه اي را كه بعدا به «نامه بلاكستون» معروف گرديد تقديم رئيس جمهوري وقت آمريكا «بنجامين هاري سون» نمود. دراين نامه 413 نفر از رهبران ارشد سياسي و ديني و سرمايه داران بزرگ آن زمان درآمريكا از دولت خود درخواست كرده بودند كه دولت واشنگتن به وظيفه الهي و ملي خود عمل كند و درفلسطين كشوري براي يهوديان به وجود آورد و براي بازگشت يهوديان به فلسطين، بايد كمك هاي مالي، سياسي و نظامي خود را دراختيار نهضت صهيونيسم بگذارد. اين نامه را حتي اسقف اعظم آن زمان كاتوليك هاي ايالات متحده كاردينال گيبن امضاء كرده بود.
كشيش ويليام بلاكستون به عنوان «پدر صهيونيسم مسيحي در ايالات متحده آمريكا» معروف گرديد. «صهيونيسم يهودي» بعد ازاين جريان قوت گرفت و آنها با ترغيب و حمايت رهبران سياسي و ديني مسيحي از انگليس و ايالات متحده آمريكا در سال 1897 م به رهبري تئودور هرزل (Theodore Herzl) در شهر بال سوئيس اولين كنگره صهيونيست هاي يهودي را تشكيل دادند و اهداف خود براي به وجود آوردن كشور اسرائيل را در فلسطين اعلام كردند.
در سال 1908م بلاكستون كتابي با عنوان «مسيح مي آيد» را تأليف كرد. در اين كتاب نويسنده به مسيحيان جهان وعده داده بود در سالي كه در فلسطين كشور صهيونيستي اسرائيل تأسيس گردد، مسيح دوباره ظهور خواهد كرد. براي رسيدن به اين هدف، دولت لندن با تهاجم هاي فرهنگي و نظامي خلافت عثماني تركيه را متلاشي نمود و در جنگ جهاني اول ارتش انگليس سرزمين فلسطين را تصرف كرد. در سال 1917 م هم «آرتوربالفور» وزير امور خارجه وقت انگليس در بيانيه اي تعهد نمود دولت لندن به يهوديان سراسر جهان براي مهاجرت به فلسطين كمك كند و در تشكيل كشور اسرائيل در فلسطين فعاليت نمايد.


 
< قبل   بعد >
spacer

spacer

Creative Commons License
(cc) 2020 Mouood Researching Institute. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License.
هرگونه استفاده از محتويات اين پايگاه اطلاع رساني، در هر کجاي دنيا، تنها براساس مفاد توافقنامه Creative Commons 3.0، مجاز است.
(ح) 1386 تمامي حقوق اين پايگاه اطلاع رساني، متعلق به مؤسسه فرهنگي موعود است.