spacer
«مؤسسة فرهنگي موعود عصر(عج)»، معجم مؤلّفين مهدوي را به‌زودي منتشر مي‌کند.
ادامه مطالب ...
 
advertisement.png, 0 kB
Advertisement
spacer
spacer

عضویت در خبرنامه

جستجوگر سايت

جستجوگر گوگل


جست‌وجو در سايت موعود

مطالب مرتبط

addtomyyahoo4Subscribe in NewsGator OnlineAdd to My AOL
Subscribe with BloglinesAdd to netvibes
Add to Google

 
عذاب دخان و ردّپاي آن در سينما چاپ پست الكترونيكي
۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۰

اشاره
متني كه در پيش روي خوانندگان محترم موعود قرار گرفته است، بخشي از متن سخنراني دكتر مجيد شاه حسيني با عنوان «عذاب دخان و ردّ پاي آن در سينما» ‌است كه در سالن آمفي تئاتر كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و از مجموعه سلسله نشست‌هاي فرهنگ مهدوي مؤسّسة فرهنگي موعود (پنجاهمين نشست) برگزار شده  است.

در آغاز کلام از محضر بقيّـة الله، اروحنا لِتراب مقدمه الفداء، استمداد مي‌‌طلبم که دقايقي که با هم مي‌‌گذرانيم از دقايق پربرکت عمرمان باشد و بتوانيم توشه‌اي اخروي بربنديم.

حدود 15 سال قبل بحث در حوزة مفاهيم آخرالزّماني و سينما خيلي نو بود و در آن ايّام در فضاهاي دانشگاهي طرح اين مسائل به گونه‌اي بود كه گويا گوينده از عجيب‌ترين مفاهيم خلقت حرف مي‌‌زند. به طور كلّي ذهن مخاطب سينمايي نمي‌پذيرفت كه از منظر آپوكاليپس يا آخرالزّماني مفاهيم سينمايي را دنبال کند. امروز در دورة تکثّر اين گونه مباحث به سر مي‌‌بريم و تقريباً همه معتقد به آن مباني‌اند.

امروز، بحث خيلي گسترده شده است؛ البتّه در سطح باقي مانده. من فکر مي‌‌کنم اگر مجدّداً سراغ مفهوم سينما و اتّفاقات آخرالزّماني برويم بايد بحث را تخصّصي‌‌تر کنيم و به عمق بيفزاييم. فعلاً مباحث نقد محتوايي که من شاهد هستم خصوصاً در حوزة رسانة ملّي بعضاً اقيانوسي است به عمق يک وجب و همه چيز را با هم مخلوط مي‌‌کند؛ سينماي وحشت و همة مؤلّفه‌هاي آخرالزّماني را به اين ترتيب بحث تخصّصي با رويکرد ديني از آن استخراج نمي‌شود.

اجمالاً اين مقدّمه را گفتم که بگويم تلاش من در اين جلسه اين است که دانسته‌هاي قبلي مخاطب را قدري عميق‌تر کنم و مفاهيم را دقيق‌تر بکاوم. چرا عذاب دخان در سينما؟ حقيقت اين است که اگر اختيار با ما بود، شايد اين موضوع اولويّت پيدا نمي‌كرد يا لااقل بنده آن را در اولويّت قرار نمي‌دادم؛ امّا از زماني که رسانة ملّي در توليدات نمايشي وارد اين حوزه شد و شايد به تبعيّت از آنچه که در سينماي دنيا و سريال‌هاي دنيا اتّفاق مي‌‌افتد و بعد از آن ما شاهد نوعي شيفتگي به مفاهيم دخاني در تلويزيون در سينما هستيم.

نقطة آغاز كار رسانة ملّي در اين زمينه، سريال «او يك فرشته بود»، مي‌‌باشد كه در ماه مبارك رمضان سال1384 يا 1385ش. پخش شد. در همان دوره هم انتقاداتي بر اين سريال وارد بود، از همان نامش که غلط بود؛ زيرا شيطان، فرشته نبود و نيست و تا سير فيلم‌نامه و فرازو فرودهاي آن؛ مثلاً سؤال مي‌‌شود كه چگونه است که در ماه مبارک رمضان که شياطين دربندند، ما ابليس را در آنتن رسانة ملّي رها مي‌‌کنيم؟ چه چيزي مي‌‌خواهيم به دست بياوريم؟ در شرايطي که بسياري از گناهاني که از جانب ابليس که از طايفة جنّيان است و به روايت قرآن و به وس?سة او صادر مي‌‌شود، نمي‌توانيم در رسانة ملّي نشان دهيم. نتيجه اين شد که مخاطب حس مي‌‌کرد مثلاً کسي که طبق اصول رسانه‌اي از همه، قيافة مقبول‌تري دارد، شخصيّت بد فيلم، شيطان است. بدترين چيزي هم که از او ديده مي‌‌شد اين بود که هووي خانم ديگري مي‌‌شد يا اينکه کودکي را به بازي کامپيوتري وادار مي‌‌کرد. پس چه مضرّات و معاصي‌اي از جانب او نصيب بشر مي‌‌شود؟ به اين ترتيب ما گرفتار اين مسئله شديم كه يک حصري شکسته شد و خيلي‌ها احساس کردند که شيطان شناسند و از اينجا سريال‌هاي دخاني آغاز شد آنها از رأس دخان و رئيس جنّيا? كافر، يعني خود شيطان شروع کردند.

متأسّفانه نکات غيرتخصّصي گريبان رسانة ملّي را گرفت و ما به ازاي شيطان، تصويري را تعريف کرديم. شيطان، نماد بومي نداشت و ما از او تصوير بومي و ايراني ساختيم. تا پيش از آن هر کس مي‌‌خواست آدرسي از شيطان بدهد يا بايد از نماد‌هاي غربي استفاده مي‌‌کرد يا از نمادهاي 666 و ستارة پنج پر، بز فومت و چشم لوسيفر و از اين دست علائم. حال اگر عکس اين بازيگر نقش شيطان كه براي آن تعريف كرديم، روي تي‌شرت يا کلاسور يا غيره نقش بست؛ يعني چه؟ يعني ما براي طايفة شيطان‌پرست وطني که متأسّفانه در کشور بعضاً، ولي قليل حضور دارند، يک?نماد بومي تعريف كرده‌ايم.

در سال بعد قصّة ديگري داشتيم در سريال «اغما» و باز هم مدلي از شيفتگي به مفاهيم ماورايي، دخاني و تصاوير دخاني به‌صورت شتابزده مطرح شد؛ شايد اصل مطلب بد نباشد؛ ولي ناشيانه عمل شد.
 اين همه، ما را به تفکّر واداشت که يک جاي کار غلط است يا به قدر کافي تحقيق و پژوهش نداريم و اين به آن معني نيست كه نمي‌شود هيچ پروژة دخاني در رسانة ملّي ساخت؛ بلكه با تدبير و تأمّل مي‌‌شد كارهايي كرد. امروزه ردّ پاي اين معنا به سينما رسيده و الآن سينما خيلي دخان زده‌‌تر از تلويزيون است. 
در جشنوارة سال قبل، فيلمي به نام «آل» داشتيم که فيلم بسيار بدي بود؛ هر چند كه متأسّفانه در جاهايي مورد تقدير قرار گرفت و امسال هم فيلمي به نام «دوست از جنس آتش». در اين فيلم به رفاقت با اين موجودات ترغيب شده است و به اين موضوع اشاره مي‌‌شود كه از اين موجودات کمک بگيريد. اين فيلم‌ها کم کم به جشنوارة ما مي‌‌آيد. فيلم ديگري نيز با نام «ساية وحشت» در جشنواره عرضه شد که باز قريب به همين مضامين بود.

 کم‌کم عالم دخان و فضاي جنّيان اسباب تفريح مي‌‌شود؛ يعني مثلاً کودکانمان بايد با اينها انس بگيرند و تنها چيزي که اين وسط ملاک و تراز و معيار نيست، قرآن مجيد است و معارف صحيح در اين حوزه و اينکه روايات و احاديث و آيات قرآن در اين باب چه مي‌‌گويند؟ به طور كلّي مطالب به ‌صورت ناشيانه از سريال‌ها و فيلم‌هاي خارجي گرته‌برداري مي‌‌شود.

حال مي‌‌رويم سراغ سينماي خارج از کشور و تقليد ناشيانه‌اي که ما از آن مي‌‌کنيم. ان شاالله در پايان، چاره با خود شما که چه بايد کرد؟ شايد قدم اوّل همين آگاه شدن و دانستن باشد و اينکه تلويزيون و سينماي شما بدون شتابزدگي ابتدا از آيات و روايات سيراب بشود. شايد تنها استثنايي که در زمينة اين‌گونه فيلم‌ها به ذهن من مي‌‌رسد، فيلم «ملک سليمان» باشد که با يک تحقيق 5 ساله نهايتاً به سمت توليد رفت؛ ولي کارهاي ديگر تقريباً چيزي به نام تحقيق و پژوهش ندارند و عيناً از آثار خارجي گرته‌برداري مي‌‌شوند. شايد تفاوت محتوايي و?معنايي «ملک سليمان» هم در همين نقطه است.

عذاب دخان چيست؟ آيا چنين عذابي وجود دارد؟ براي پاسخگويي به اين پرسش ريشة قرآني آن را مرور مي‌‌کنيم و بعد به سراغ تحليل محتوايي آثار مي‌‌رويم. ما در قرآن، سورة مبارک «دخان» داريم دربارة سه آية مياني اين سوره خيلي توصيف مفصّلي وجود دارد هم در قرآن مجيد و هم در روايات معصومان(ع). جالب است که خود اعراب و کساني هم که به عربي تکلّم مي‌‌کنند، اين سوره را طور ديگري مي‌‌خوانند؛ هر چند كه آنها با ما فرق دارند؛ چون ما اين سوره را قرائت مي‌‌کنيم و به مفاهيم آن دقّت نمي‌کنيم؛ مثل آيات از آن عبور مي‌‌کنيم ولي کسي که زبان عربي بداند سوره را درک کرده و اين سوره ?ا طور ديگري تلاوت مي‌‌کند. در روايات ما، تفسير دخان از کلام امام صادق(ع) بي‌شمار است. در اين باره جلساتي بوده و آنها را تکرار نمي‌کنم. يک روايت از کتاب شريف «بحارالأنوار» و توصيفي از امام باقر(ع) است كه در ماهيّت و چيستي عذاب دخان و ذيل اين آيه که «خداوند قادر است عذابي را از فراز سر شما و زيرگام‌هاي شما برانگيزد»1، اشاره به دخان مي‌‌فرمايند و اينکه عذاب‌هاي آخرالزّماني يکي از جدّي‌ترين عذاب‌هاست و طبعاً اين عذاب، عذابي فراگير، عظيم است و وقتي مؤمنان آن را مي‌‌بينند، برايشان دردناک است و براي کافران دردناک‌تر. اين جملة «ربّنا اکشف عنّا العذاب انا مؤمنون»2 يك بحث جدّي است و بد مخمصه‌اي ايجاد مي‌‌شود. در اين زمينه معصومان(ع) توصيفاتي دارند از اينکه فضاي دخاني در عالم پديد مي‌‌آيد و موجوداتي که جنسشان دخاني است، براي بشر ايجاد زحمت مرئي مي‌‌کنند؛ امّا نكتة بسيار مهم براي بنده اين است که ما در بين عذاب‌هاي آخرالزّماني تا حالا کمتر از همه و تا قبل از فيلم «ملک سيلمان» به مفهوم دخان و عذاب دخان پرداخته‌ايم. سينماي غرب پيش از همه به اين معنا اهتمام کرده است. چرا؟ مگر آنها به قرآن باورمندند يا مثل ما مسلمانند يا پژوهش‌هايي داشته‌اند؟ شايد پژوهش‌هاي آنها در قرآن کم?ر از ما نبوده باشد؛ ولي اگر به کتاب‌هاي «مقدّس» رجوع کنيم، خصوصاً فصل آخر از کتاب مقدّس و «مکاشفات يوحنّا» مي‌‌بينيم که اين عذاب توصيف شده و اينکه در فازي از عالم موجوداتي در آن مرئي مي‌‌شوند، به فتنة يأجوج و مأجوج نيز اشاره شده و با نام عاج و ماج از اين طايفه‌اي که قرآن از آنها در آخرالزّمان ياد مي‌‌كند، آنها را مي‌‌خواند و اينکه بالأخره بشر تجربه‌اي مي‌‌کند که با تجربه‌هاي مادّي و معنوي مرسوم متفاوت است. شايد قسمتي از اين هم برگرفته از ضمير ناخودآگاه غربي‌ها باشد که من در اين زمينه صحبت دارم؛ به اين معنا که بشر تا چه حد آنچه که انجام مي‌‌دهد و در رفتار او مي‌‌بينيم به صورت ضروري از رفتار خودآگاه او برخاسته و با خودآگاهش به اين بحث وارد شده است؟ وقتي هست كه ما فعلي را انجام مي‌‌دهيم و ضمير ناخودآگاه ما مولّد آن فکر است و اگر سؤال کنند که به چه دلي? اين کار انجام شد، پاسخي دقيق نداريم. به طور مثال وقتي در خلوت خود هستيم، جمله‌اي به زبان ما جاري مي‌‌شود که اين جمله، تداوم فکر ما بوده که در فکر ما گذشته و نمي‌دانيم که چه شد كه اين جمله از دهان ما خارج شد، در حالي كه اين جمله يک زمينة ذهني داشته و يک قسمتي از روح ما تراوش کرده است. کسي که در اتاق نبوده و كلامي جاري نبوده پس اين کلام از کجا جاري شده است؟ کاملاً معلوم است که حياط خلوت روح ما از ضمير ناخودآگاه ما، پالس‌هايي به بيرون تراوش مي‌‌کند و بعد که آن را رمزگشايي مي‌‌کنيم، مي‌‌بينيم که از ضمير ناخود?گاه ما بوده است. منطق خواب و ديگراني که در اين باب صحبت کرده‌اند از امثال فرويد که مادّي تفسير کردند يا کارل گوستاو يونگ که قدري معنوي‌‌تر ضمير ناخودآگاه را رمزگشايي کردند، همه در هنر متّفق‌القول بودند که هنرمندان ضماير ناخودآگاه قوي دارند و به دليل تراوش ضماير ناخودآگاهشان آثار ناب هنري خلق مي‌‌کنند. اين کشف‌الشّهود آقايان نبود و هزاران سال قبل در کلام معصومان(ع) مي‌‌بينيم. روايتي از پيامبر اکرم(ص) است که کاملاً به اين معنا دلالت دارد هنرمندان مورد نظر حضرت، عمدتاً شعرا هستند. ايشان در روايات دارند که هيچ شاعري نيست که محلّ الهام نباشد يا از جانب فرشته‌اي يا از جانب شيطاني. شهيد آويني در يکي از شماره‌هاي مجلة «سوره» مقاله‌اي در بارة اين حديث نبوي داشت که آنکه شيطان قوي‌تري دارد، هنر شيطاني قوي‌تري خلق مي‌‌کند و آنکه فرشته‌اي بر او وحي مي‌‌کند، هنر رحماني فاخرتري از او صادر مي‌‌شود. ما مفهوم الهام را در عرصة هنر دست‌کم مي‌‌گيريم و صرف الهام را پاس مي‌‌داريم، غافل از آنکه مي‌‌تواند الهام منشأ الهي يا شيطاني داشته باشد و آن کلام زيباي اميرمؤمنان(ع) وقتي از ايشان مي‌‌پرسند خلّاق‌ترين شاعر عرب و قوي‌ترين شاعر عرب کيست؟ از (ملک ضليل) امرو القيس نام مي‌‌برند که شاهزادة گمراه، قوي‌ترين شاعر عرب بود و توضيح مي‌‌دهند: شيطاني که به او وحي مي‌‌کند از شياطين ديگر قوي‌تر است و باز اين آية قرآن که «وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَي أَوْلِيَآئِهِمْ »3 پس ما وحي شيطاني هم داريم و جاي تأسّف است كه افرادي چون سلمان رشدي اين مضامين را مي‌‌گيرد و برمبناي آن کتاب موهن و زشت آيات شيطاني را مي‌‌نويسد. ما مسلمانان به اين معنا خيلي توجّه نداريم که وحي شيطاني در آفرينش شيطاني مي‌‌تواند چه طوفاني کند و اگر هنرمندي باطن پالايش شده، نداشته باشد، چه گرفتاري‌هايي براي خودش و جامعه ايجاد خواهد کرد. اينها را گفتم که وقتي وارد سينماي دخان شديم، خيلي تعجّب نکنيد كه در عذاب دخان چه اتّفاقي مي‌‌افتد؟ در عذاب دخان مرز ميان عالم مادّه و دخان رقيق مي‌‌شود؛ امّا کساني هستند كه خودشان به استقبال عالم دخان مي‌‌روند و اين همان افرادي هستند که محل? الهام شيطاني قرار مي‌‌گيرند و هنر شيطاني از آنها صادر و ساطع مي‌‌شود و اينکه شما مي‌‌بينيد بعضي از هنرمندان ضعيف النّفس به قرص‌هاي روان‌گردان آلوده بوده‌اند، شايد به همين دليل بوده و مرز را مي‌‌شکند و توهّمات و تخيّلاتي را براي مصرف کنندگان اين مواد پديد مي‌‌آورد و به اين ترتيب خيلي مرز بين واقعيّت و فضاهاي دخاني را رقيق مي‌‌کند. همين که در عصر ما مصرف موادّ تعطيل کنندة عقل افزايش مي‌‌يابد و به يک فاجعة ملّي تبديل مي‌‌شود، شايد به اين دليل است که وسوسة ملهم بودن از اين گونه الهامات در خيلي‌ها پديد مي‌‌آيد? يعني قبل از عذاب دخان برخي به استقبال آن مي‌‌روند.

بايد فکري کرد و شما تبعات آن را در هنر و سينما مي‌‌بينيد. يکي از مباحثي که در غرب مطرح است و در کشور ما هنوز براي اين مسئله فکر نشده، مسئلة ريتينگ (مميزي) فيلم‌ها مي‌‌باشد. چند سال قبل، در يکي از جشنواره‌ها اين موضوع مطرح شد؛ ولي دنبال نشد. در خارج از کشور به دليل اين تعريفي که از هنر دارد که هنرمند مي‌‌تواند ملهم از فضاهايي باشد که نتايج آن مي‌‌تواند براي جامعه تبعاتي داشته باشد، از منظر حقوق بيننده و مصرف کننده يک اثر هنري ريتينگ را تعريف مي‌‌کنند. در کشور ما ريتينگ، يعني فهم قاطبة منتقدان و اصحاب هنر؛ ي?ني سانسور، يعني اينکه يک هنرمند نتواند هر حرفي را که خواست بزند. اين تعريف معطوف به حقوق مؤلّف است. حقوق هنرمند، يعني اينكه هنرمند بتواند هر چه بخواهد و هر چه نخواهد و بتواند هرچه دلش خواست بگويد. به حق مصرف‌کننده هم کسي کاري ندارد که او در مواجهه با يک اثر هنري حقوقي دارد و حقوق او را بايد به رسميت شناخت. تعريف دقيق ريتينگ و مميزي و تفاوت آن با سانسور هم همين است؛ يعني رعايت حقّ مؤلّف و انسان هنرمند توأمان با حقوق معنوي مصرف کنندة آن اثر. هر زمان که ما توانستيم اين تعادل را برقرار کنيم؛ يعني بين حقوق مصرف?کنندة يک اثر هنري که به آن اثر اعتماد کرده و در مقابلش قرار گرفته و همين طور حقّ آزادي بيان آن اثر هنري تعادلي را برقرار کنيم، مي‌‌توانيم بگوييم در آن جامعه، ريتينگ دقيق و علمي تعريف شده است. اين را هم گفتم که بگويم اگر غربي‌ها از اين دست فيلم‌ها مي‌‌سازند ضوابط حدّاقلي براي تماشاگرانشان تعريف کرده‌اند و ما با کدام جرئت، کدام ريتينگ و با کدام اطّلاع‌رساني قبلي به خودمان اجازه مي‌‌دهيم توليداتي از رسانة ملّي نشان دهيم که بيننده هيچ اطّلاع رساني قبلي نسبت به آن نداشته است. اگر روي يک محصول غذايي، آرم استاندا?د داريم که مصرف کنندة محترم، ما قبل از تو اين محصول را بررسي کرديم، به اين محصول اعتماد کن؛ امّا در مواجهه با محصولات تصويري اگرچه با نيّت خير به اين مفاهيم وارد شوند، چه کسي کارشناسي كار را انجام مي‌‌دهد؟ و کدام تراز ملّي و رواني صحيح از نظر بهداشت رواني جامعه تعريف شده است که ما اين‌طور آنها را مثل نُقل بر سر جامعه مي‌‌ريزيم و بعضاً برداشت ديني هم از اينها داريم؟ پس ما از يک بحث حادث و امروزي حرف مي‌‌زنيم. عذاب دخان در سينما و بازتاب‌هاي خودآگاه يا ناخودآگاه عذاب دخان در فيلم‌ها.

سينماي غرب و عذاب دخان

تا زماني تصوّر بر اين بود که آنها شايد نمي‌دانند چه مي‌‌گويند و شايد صرفاً حسّي را بر اساس مطلبي مي‌‌گويند. الآن شواهدي وجود دارد که کاملاً ما را به سمت اين مي‌‌برد که بگوييم آنها دقيقاً مي‌‌دانند چه مي‌‌گويند و خيلي بهتر از ما و با تحقيق و پژوهش هم در اين حوزه وارد شده‌اند.

انواع نقّاشي‌ها در غرب وجود دارد که از دورة نقّاشي‌هاي کلاسيک تا دورة مدرن گوياي اين هستند که چگونه تصوّراتي انسان داشته باشد؛ از فضاهاي دخاني و ارتباطات خواسته يا نخواسته كه برايش پيش بيايد و به اين ماجرا دچار شود. ما ديده‌ايم كه از دورة کلاسيک تا امروز نقّاشان هم كه هنرمندند توانسته‌اند الهامات خود را تصوير كنند. ما شاهديم كه آنها بسياري از مفاهيم اين چنيني را در نقّاشي‌ها و ديوارنگاري‌ها و فضاهاي کليسايي ثبت كرده‌اند و مصاديقي از آن وجود دارد. يک اتّفاقي که در اين ديوارنگاري‌ها کليسايي افتاده، اين است ک? در اين فضاها جهنّم يا آتش يا دوزخي ترسيم شده و شياطين در اين دوزخ انسان‌ها را عذاب مي‌‌کنند. اين نکتة جالبي است که چرا آنها خودشان معذّب نيستند؟ در جهنّم الهي که خداوند سوگند خورده همه در آتش معصيت خود معذّبند کسي ديگري را عذاب نمي‌کند. به نظر مي‌‌رسد اين فضا، فضاي جهنّم آخرالزّماني است و نه جهنّم اخروي؛ مثلاً در زمان حضرت سليمان(ع) هم شياطين مرئي شده و زحماتي را ايجاد کرده بودند تا به همّت وليّ خدا و خواست خدا، اينها تسخير شدند. از اين نقّاشي‌ها برمي‌آيد که شياطين براين باورند که روزي در آخرالزّمان، نسل ?نسان را از بين خواهند برد. در معماري کليساها نيز اين گونه نقّاشي موجود است. به تفصيل اين نوع نقّاشي را در معماري «واتيکان» مي‌‌بينيد و عذاب دخان قبل از اينکه اتّفاق بيفتد، توسط هنرمندان که ملهمند از اين شياطين، ترسيم شده است. قطعاً ما انتظار نداريم که خداوند اشرف مخلوقاتش را در مقابل اين موجودات به عنوان قرباني قرار دهد؛ حتّي اگر آزموني در مسير بشر هست به نام عذاب دخان: اوّلاً بايد ديد که اين عذاب جزو عذاب‌هاي حتمي الوقوع است يا از مواردي که مي‌‌تواند مورد بداء واقع شود؟ ثانياً تمام اين آزمون‌ها براي رشد ب?ر است نه براي آزار و اذيّت آن. بشر قرار است ابتلائاتي را از سر بگذراند تا رشد کند و لايق زيست در بهشت آخرالزّماني باشد و لايق زيست در کنار حضرت حجّت(عج) باشد. پس آن چيزي که توصيف شده در آيات و روايات به اين معناست. به اين ترتيب تمام الهامات شيطاني که روزگاري به‌صورت نقّاشي بر ديوار کليساها بود، در سينما مورد استفاده قرار گرفت و به نوعي سينما هم از همين جا الهامات شيطاني و تصاويري را که قرار بود از اين منظر نشان دهد، آغاز كرد. در دورة مدرن هم اين مدل الهامات به شدّت وارد صحنة سينما شد. گفتني است كه به همين ?يزان هنرمنداني که روح منزّه و روحاني دارند، از طرف فرشتگان الهي محلّ الهام واقع شده و هنر رحماني از آنها صادر مي‌‌شود. به هر حال سينما از همين نقّاشي‌هاي اوّليه الهام گرفت و پژوهش‌هاي عميقي در اين حوزه انجام داد. يکي از آثاري که طيّ همين سال‌ها ديدم و خيلي از آن خبري و اثري نيست، فيلم مستندي است به نام «هگزان». اين فيلم را شخصي به نام بنجامين کريستنسن که ظاهراً اروپايي و از منطقة اسکانديناوي است، در سال 1919 م. در دورة سينماي صامت توليد مي‌‌کند، يک سال پس از پايان جنگ جهاني اوّل. مستند، بازسازي مدلي است که با زحمت فراوان و تحقيق و پژوهش فراوان توليد شده است؛ امّا جالب است که تا 50 سال بعد، کسي از اين فيلم خبري ندارد و در سال 1969 م. اين فيلم رونمايي مي‌‌شود. چرا اين اتّفاق افتاده؟ جاي پرسش دارد. سال 1969 م. سالي است که در آن شيطان پرستان اعلام موجوديّت مي‌‌کنند. فرقه‌اي که تا ديروز کاملاً محرمانه بوده و مراسم آييني خود را مخفيانه انجام مي‌‌داده، اعلام م?جوديت مي‌‌کند و خصوصاً روي پردة سينما جلوة آنها آشکار مي‌‌شود. فيلمي مثل «بچّه رزمري» در آن سال عرضه مي‌‌شود. فيلمي به کارگرداني رومن پلانسکي كه يک شوک براي غرب بود. غرب، باور نمي‌کرد که در باطن خود يک چنين مفاهيم عجيب و غريبي دارد که خود از آن بي‌اطّلاع مي‌‌باشد. «بچّة رزمري» داستان تولّد آنتي کرايست، داستان تولّد ضدّ مسيح بود که تا اين زمان غرب ترجيح داده بود، چيزي از آن نداند و براي اوّلين بار جامعة آمريکا باطن پنهان خود را ديد. اين فيلم با فيلم‌هاي علمي ـ تخيّلي قبلي خيلي فرق داشت آدرس‌هايش خيلي دقيق بود؛ آن‌قدر دقيق که غربي‌ها را کاملاً نگران مي‌‌کرد. مگر مي‌‌شد در جامعة ظاهراً پروتستان آمريکا شيطان‌پرست شد؟ چه اتّفاقي داشت مي‌‌افتاد؟ خيلي‌ها اوّل نخواستند شوک اين فيلم را باور کنند و گفتند اين هم نمونة ديگري از ژانر وحشت است و طبعاً يک فيلم تخيّلي ديگر در تاريخ سينما، ولي حقيقت اين است که فيلم «بچّة رزمري» فيلم خيلي دقي?ي بود. همان سال شخصي به نام آنتوان لوي (بنيانگذار کليساي شيطان‌پرستي) اعلام کرد که ما از اين به بعد چيزي براي مخفي کردن نداريم. اين فيلم، مانيفست ماست و براساس آن اعلام مي‌‌کنيم که حضور داريم، هستيم و در جامعة آمريکا حيات داريم. متقابلاً برخي از شيطان‌پرستان آمريکايي با اين فيلم از در مخالفت درآمدند و معتقد بودند که نبايد اين مطالب گفته مي‌‌شد يا نبايد به اين صراحت از آنها نام برده مي‌‌شد. آنها پيروان فرقة جيمز منسون بودند که در يک حرکت مشکوک به منزل رومن پلانسکي ريختند و خانوادة ايشان را سلّاخي کردند؛ خانم باردارش و بچّه‌اي که در شکم داشت و ميهمانانشان؛ همه سلّاخي شدند. از اينجا بود که انگار يک دروازة دخاني باز شد؛ يک فضاي دخاني روي پردة سينما باز شد. در اين فضاست که فيلم «هگزان» رونمايي مي‌‌شود. در انگلستان اين فيلم را با نام «ويچ كرافت» يا «فنّ جادوگري» مي‌‌شناسند و شرکتي که بعد از سال 2000 م. آن را دي وي دي کرد، «تارت آن دي وي دي» است. (دوزخ فيلم)

 فيلم چيست؟ فيلم از عصر سليمان نبي(ع) آغاز مي‌‌شود به همين دليل مي‌‌گويم فيلم تحقيق و پژوهش در ساير اديان داشته است. جزو اوّلين تصاويري که در اين مستند مي‌‌بينيد، صفحه‌اي از يک کتاب اسلامي است كه تصاويري دارد و نوشته‌هايي که به خطّ فارسي است و ماجراي تشرّف اجنّه است به بارگاه سليمان نبي(ع). بعد يک سابقه‌اي از باور به موجودات ماورايي گفته مي‌‌شود و جغرافياي عالم را ترسيم مي‌‌کند كه عالم مادّه کجاست؟ عالم دخان کجاست؟ اينها چيزهايي است که در آن فيلم در سال 1919 م. مي‌‌بينيد: اطراف جهان را چه چيزهايي پوشانده، ?ر نگاه کيهاني قديم و نه در نگاه فيزيک مدرن، لاية آتش کجا بود، لاية باد کجا بود و اينکه جغرافياي عالم از منظر جادوگران چگونه جغرافيايي است؟ او با مستنداتي که از کتابخانه‌هاي غربي و همين‌طور اسلامي از دورة قرون وسطا و همين طور قبل از آن دارد، کاملاً نشان مي‌‌دهد که سحر، جادو و شيطان‌پرستي و فِرَق نهان روش که تا به حال از هم مجزّا و منفک معرفي شده بودند، يک ريشه دارند و مکمّل يک بدنه هستند. اين اواخر ماسون‌ها کاملاً از آيين ميتراييسم بهره‌برداري مي‌‌كنند که اينها يک ريشه دارند و به يک جهان بيني مربوط مي‌‌شوند? نكتة مهم در اين مستند اين است که از دورة‌سليمان نبي(ع) آغاز مي‌‌شود و تا سال 1918م. يک سال قبل از ساخت فيلم اين بررسي ادامه دارد. اين مستند واقعيت‌هايي را بيان مي‌‌کند که مشخّص است براساس پژوهش و تحقيق انجام شده است. از آن در سال 1969م. رونمايي مي‌‌شود. بعد از سال1970م. فرض بر اين است که سينمايي به پايان مي‌‌رسد که اسمش را سينماي کلاسيک گذاشته‌اند. نظام کلاسيک استوديويي در آمريکا دچار تغيير جدّي شده است، استوديوي کلاسيک آن تعبير ابرقدرتي را ندارد و مکتب جديد مطرح مي‌‌شود که با نام «مکتب نيويورک» شناخته م?‌‌شود؛ ولي جالب است در همين دهة 70 که سينما از سوژه‌هاي کلاسيک ميل به سمت سوژه‌هاي انتقادي، سياسي، اجتماعي، خصوصاً بعد از ماجراي «واتر گيت» و اينکه فرض مي‌‌کنيم در همة مکتب‌ها به اين سينما گفته مي‌‌شود سينماي مکتب نيويورک دهة مارتين اسکورسيزي، برايان ديپالما، استندلي کوبريک، اوليور استون، وودي آلن. يک سري فيلم‌ساز روشنفکر منتقد اجتماعي، سياسي که قصد دارند ذائقة فيلم‌سازي را در آمريکا تغيير دهند، فيلم‌هايي در اين دهه دارند؛ امّا در همين دهة 70 جلوة ديگري از سينما بروز و ظهور دارد که درتاريخ سينما، کمتر به آن پرداخته مي‌‌شود که همان سينماي دخاني است و ردّپاي عذاب دخان را در اين سينما مي‌‌توان کاملاً پيدا کرد. فکر مي‌‌کنم که همة حضّار فيلم جن‌گير را به کارگرداني ويليام فردکينگ را ديده‌اند يا در مورد آن چيزهايي شنيده‌اند؛ اگر رمان جن‌گير نوشتة آقاي ويليام پيتربلاتي را مطالعه کنيد، مي‌‌بينيد که نويسندة اين رمان با يک تحقيق و پژوهش بسيار دقيق، دست به قلم شده و در همين دهة 70 چنين رمان دقيقي را مي‌‌نويسد. «زورسيس» يا «جن‌گير» نام دقيقي هم دارد. او به سراغ شيطان نرفته سراغ جنّ رفته است و ترجمة دقيقي دارد. خيلي از افراد تصوّر مي‌‌کنند آن موجودي که بسياري از شما ديده‌ايد (پاسوزا) که حتّي نامش در فيلم برده نمي‌شود؛ ولي در رمان از او ياد شده، شيطان است که در روح آن دختر حلول کرده، ولي د? رمان مي‌‌بينيد که جنّي است که در منطقة «نينوا» محلّ تمدّن باستاني قوم آشور پرستش مي‌‌شده و از آن مقبرة باستاني رها شده و يک گيتي به عالم مادّه پيدا کرده است. البتّه انگيزه‌هاي سياسي هم در آن کاملاً دخيل است؛ زيرا مستقيم به آمريکا مي‌‌رود و در روح يک دختر آمريکايي حلول مي‌‌کند و او جنّ زده مي‌شود. کميسيون پزشکي بررسي بيماري اين دختر مي‌‌گويد: اين دختر را نزد جن‌گير ببريد. ايشان کسالتي دارد که مربوط به لاية دخاني جسم اوست. لاية جسمي او کسالتي ندارد. همين شأن اغنايي فيلم جن‌گير مثال زدني است. در رمان جن‌گير تمام پرسيژارهاي پزشکي که تا سال 1973م. در غرب شناخته شده بود، در رمان جن‌گير مي‌توانيد ببينيد. شما اگر يك دانشجوي پزشكي باشيد يا يک پزشک متخصّص، اگر در سال 1973 م. زندگي کنيد و ميزان دانش پزشکي را در آن سال لحاظ کنيد، خواهيد ديد که اين فيلم، فيلمي کم نقص يا بي‌نقص است و کاملاً قانع مي‌‌شويد که دربارة کسي که همة اين اقدامات انجام شده و براي او راه درمان آن را نيافته‌ايد، ق?عدتاً بايد جنّ زده باشد و بايد چنين کسي را به نزد جن‌گير ببريم. در اين نگاه، شأن اغنايي به اين دليل به کار مي‌‌آيد که از عقلانيت و پوزيتويست، انسان غربي انسان را رها کند و او را به سمت يک باور غناي ماورايي ببرد. پس مي‌‌شود در قرن بيستم در دورة مدرنيته، انسان جنّ زده شود و بايد براي اين امر چاره اي بيانديشيد. اگر چنين اتّفاقي بيافتد، متخصّصان چه کساني هستند؟ اين سؤال خيلي مهم است؛ يعني اگر عذاب دخان که يکي از عذاب‌هاي آخرالزّماني است و قرار باشد كه حکمت الهي و مشيّت الهي مقدّر بشود که چنين چيزي براي رشد بشر?انجام شود يا خير؟ بنده متخصّص آن نيستم و متخصّصان آن بايد دربارة آن صحبت کنند؛ ولي به هر حال از عذاب‌هاي جدّي است. با توجّه به آنچه كه در اين فيلم نتيجه‌گيري مي‌شود، براي علاج دختر جن‌زده به سراغ دو كشيش كاتوليك از فرقة ژزوئد که آدم‌هاي متعصّب و خاصّي هستند و سوگند خورده‌اند كه در راه مسيح سربازي کنند و در اين راه کشته شوند، مي‌روند. آنها قرار است کارگشا و گره گشاي اين معضلي باشند که انسان مدرن نمي‌تواند آن را حل کند. اينجاست که پاي جن‌گير به ميدان مي‌آيد که حالا در واقع يک کشيش است و باز هم آن الگوي شناخت? شدة هاليوودي يک کشيش پير در کنار يک پليس جوان مانند پليس پير و پليس جوان، فيلم سون مدلي، مدل مرشد و مريدي استاد و شاگردي. قرار است اين دو نفر در کنار هم اين آيين جن‌گيري را انجام دهند و روح دختر را از سلطة يک موجود شرير، يک موجود دخاني يک جنّ نابه‌کار رهايي دهند. توجّه داشته باشيم در مورد يک فيلم آمريکايي دهة هفتاد صحبت مي‌‌کنيم. همة مقدّمات منطقي بحث را رعايت کرده‌اند، همة شرايط اغناي عقلي مخاطب مادّي غربي را رعايت کرده‌اند و او را سر سطر باور اين معنا آوردند که اين‌چنين اتّفاقي ممکن الوقوع است و فرض فيلم را مخاطب پذيرفته است.

 اين فيلم هم براي غرب يک شوک به تمام معنا بود چون تمام شرايط اغنايي مخاطب غربي را رعايت کرده بود و هم رمان بيش از اين تأثير داشت. جالب است که حدود 27 سال بعد وقتي که نسخة دي وي دي اين فيلم عرضه مي‌‌شود و کمپاني «برادران وارنر» مدّعي مي‌‌شود كه صحنه‌هايي از اين فيلم را حذف کرده و حالا فيلم کامل ريمسترد و نسخة مطلوب کارگردان با همة صحنه‌هاي حذف شده را در قالب يک دي وي دي عرضه مي‌‌کنيم و مدّعي مي‌‌شوند که رمان جن‌گيري كه ويليام پيتر بلاتي نوشته و فيلم از روي آن ساخته شده است، برمبناي يک ماجراي واقعي بوده که د? «مريلند» آمريکا اتّفاق افتاده و مدّعي مي‌‌شود که اسناد اين تسخير روح و تسخير کالبد دخترک توسط جنّ شرير را مي‌‌توانيد در دانشگاه مريلند آمريکا پيدا کنيد و اسناد را نشان مي‌‌دهند و سعي مي‌‌کند مخاطب فيلم قانع شود که دانشگاهي که در محلّ زندگي اين کودک بوده تأييد مي‌‌کند که يک کيس اگزورسيزم يک کيس تسخير جسم توسط موجودي ديگر و بعد عمليات جن‌گيري بر روي او واقعي است و اسناد همة اين ماجراها موجود است منتها بر روي يک پسربچّه ماجرا اتّفاق افتاده که در فيلم تبديل به يک دختربچّه شده است. باز جامعة آمريکا کاملاً در م?رض بردارهاي دخاني قرار مي‌‌گيرد و يک ماجراي ممکن الوقوعي است که تا حالا کاملاً نادر و منفرد بوده و ممکن است دوباره در جامعه اتّفاق بيافتد و آن روز ديگر نمي‌توان کاري کرد پس چاره‌اي بايد انديشيد.

جن‌گير 2 را آقاي جان بورمن مي‌سازد و فيلم پرفروشي مي‌شود و جن‌گير 3 را شاهد هستيم که در سال 1989م. خود نويسنده تبديل به فيلم کرده و بعد فيلم‌هاي ماقبل جن‌گير ساخته مي‌شود؛ يعني بعد از جن‌گير فيلم‌هايي ساخته شد که تاريخ قبل از اتّفاقات جن‌گير 1 را ترسيم مي‌‌کرد؛ مانند «اگزوسيست بيگينينگ» اين فيلم در سال 2004م. ساخته شده ولي دورة جواني پدر مرين، جن‌گير اصلي را ترسيم کرده است. از اين سري فيلم‌ها آن‌قدر زيادند که به تفريح کودکان و جوانان ايراني تبديل مي‌‌شوند و کم کم الهه‌اي مسيحي در ذهن جوانان و نوجوانان ما شکل مي‌‌گيريد. الآن مدلي از?الهيات مسيحي در حال حاکم شدن است. فضاي ذهن جوانان کشور اين‌گونه  شيطان را مي‌فهمند تقريباً همه باور کرده‌اند که شيطان فرشته بوده، فرشتة متمرّد الهي و اين باور را کارشناسان ديني رسانة ملّي هم اظهار کردند والّا نبايد در سريال «او يک فرشته بود»، باشد. مي‌‌دانيد در مسيحيّت شيطان رقيب خداست و با خدا رقابت مي‌‌کند در عالم حال چون يک ذرّه زور او کمتر است جنگ آخر را به خدا خواهد باخت ولي کجاي الهيات ما اين‌گونه گفته و کجاي الهيات ما براي شيطان چنين قدرتي قائلند؟ اگر او حتّي فتنه‌اي در عالم انجام مي‌‌دهد، مأذون به ?ذن الهي است؛ براي غربالگري ايمان بشر است؛ براي رشد بشر است؛ حتّي مي‌‌گويند هيچ يک از مخلوقات خدا در فلسفة وجودي، شر نيست؛ حتّي شيطان موجود شر نيست از او شر صادر مي‌‌شود. غربالگر ايمان بندگان است؛ اگر نباشد که مراتب ايمان مؤمنان مشخّص نمي‌شود و حتّي هستند کساني که او را مظهر اسم مضلّ مي‌‌دانند؛ معتقدند شيطان هم يکي از مظاهر قدرت خداوند است و اگر مطمرّد شده اگر از او شر صادر مي‌شود، اگر باعث فريب مي‌‌شود، فلسفة وجودي او شر نيست فلسفة وجودي او خير است براي آزمون بندگان و مأموريتي دارد تا روز قيامت و تا يوم ال?علومي است که قرآن و تفاسير درمورد آن صحبت کرده‌اند اين باعث شد که چون ما در اين باره کم‌کاري کرديم آنها گرايش غالب خود را جايگزين کنند؛ حتّي جالب است بدانيد اين نگاه سينمايي و تحقيقات مفصّلي که آنها در حوزة دخان انجام داده‌اند؛ منجر شد به مصاحبه عجيبي که پاپ بنديک هشتم در سال 2005م. انجام داد در ملاقاتي كه با جادوگران ايتاليايي در همايش دوسالانة آنها داشت. او در اين ملاقات مي‌‌گويد: وقايعي پيش روست که ما به واسطة آن وقايع نياز به متخصّصان علوم غريبه داريم و شما لازم است که تعدادي از اسقف‌هاي ما را آموزش علوم غريبه بدهيد. ما بايد براي وقايع پيش رو آماده باشيم.
خوب پس کاملاً مشخّص است اين مطالعه و تخيّل و تحقيق فقط در وهم تعدادي ملهم از اجنّه و شياطين اتّفاق نيفتاده است در فضاهاي ديني غرب هم پژوهش‌ها و تحقيقاتي بوده که افق پيش رو و احتمال وقوع جدّي عذاب دخان را آن‌قدر ملموس نشان داده اند که پاپ با اين طايفه ملاقات مي‌‌کند و مي‌‌گويد: بايد براي چنين روزي آماده بود.

دکتر مجيد شاه حسيني
ماهنامه موعود شماره 123

پي‌نوشت‌ها:
1. سورة انعام (6)، آية 65.
2. سورة دخان (44)، آية 12.
3. سورة انعام (6)، آية 121.


 
< قبل   بعد >
spacer

spacer

Creative Commons License
(cc) 2020 Mouood Researching Institute. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License.
هرگونه استفاده از محتويات اين پايگاه اطلاع رساني، در هر کجاي دنيا، تنها براساس مفاد توافقنامه Creative Commons 3.0، مجاز است.
(ح) 1386 تمامي حقوق اين پايگاه اطلاع رساني، متعلق به مؤسسه فرهنگي موعود است.