spacer
«مؤسسة فرهنگي موعود عصر(عج)»، معجم مؤلّفين مهدوي را به‌زودي منتشر مي‌کند.
ادامه مطالب ...
 
advertisement.png, 0 kB
Advertisement
spacer
spacer

عضویت در خبرنامه

جستجوگر سايت

جستجوگر گوگل


جست‌وجو در سايت موعود
addtomyyahoo4Subscribe in NewsGator OnlineAdd to My AOL
Subscribe with BloglinesAdd to netvibes
Add to Google

 
سيمای كربلا در آينه آمار چاپ پست الكترونيكي
۱۱ خرداد ۱۳۸۴

محمدرضا هادی زاده


نقش آمار در ارايه سيمای روشن تر از هر موضوع و حادثه، غيرقابل انكار است؛ ليكن در حادثه كربلا و مسايل قبل و بعد از آن، با توجه به اختلاف نقلها و منابع،
نمی توان در بسياری از جهات، آمار دقيق و مورد اتفاق ذكر كرد و آن چه نقل شده، گاهی تفاوتهای بسياری با هم دارد. در عين حال بعضی از مطالب آماری، حادثه
كربلا را گوياتر می سازد. به همين دليل به ذكر نمونه هايی از ارقام و آمار اين واقعه جاويدان می پردازيم:
- مدت قيام امام حسين(ع) از روز امتناع از بيعت با يزيد تا روز عاشورا 175 روز طول كشيد: 12 روز در مدينه، 4 ماه و 10 روز در مكه، 23 روز بين راه مكه تا كربلا
و 8 روز در كربلا (2 تا 10 محرم).
- منزلهايی كه بين مكه تا كوفه بود و امام حسين(ع) آنها را پيمود تا به كربلا رسيد 18 منزل بود (معجم البلدان).
- فاصله منزلها با هم سه فرسخ و گاهی پنج فرسخ بود.
- منزلهای ميان كوفه تا شام 14 منزل بود كه اهل بيت را در حال اسارت از آنها عبور دادند.
- نامه هايی كه از كوفه به امام حسين(ع) در مكه رسيده و او را دعوت به آمدن كرده بودند 12000 نامه بود (طبق نقل شيخ مفيد).
- بيعت كنندگان با مسلم بن عقيل در كوفه 18000 نفر يا 25000 نفر و يا 40000 نفر گفته شده است.
- شهدای كربلا از اولاد ابی طالب كه نامشان در زيارت «ناحيه مقدسه» آمده است 17 نفر، شهدای كربلا از اولاد ابی طالب كه نامشان در زيارت ناحيه نيامده
است 13 نفر، سه نفر هم كودك از بنی هاشم شهيد شدند، جمعاً 33 نفر. اين افراد به شرح ذيل اند: امام حسين(ع)، اولاد امام حسين(ع) 3 نفر، اولاد علی(ع)
9 نفر، اولاد امام حسن(ع) 4 نفر، اولاد عقيل 12 نفر، اولاد جعفر 4 نفر.
- غير از امام حسين(ع) و بنی هاشم، شهدايی كه نامشان در زيارت ناحيه مقدسه و برخی منابع ديگر آمده 82 نفرند. غير از آنان، نام 29 نفر ديگر در منابع
متأخر آمده است.
- جمع شهدای كوفه از ياران امام 138 نفر هستند. تعداد 14 نفر از جمع اين جناح حسينی، غلام بوده اند.
- شهدايی كه سرهايشان بين قبايل تقسيم شده و از كربلا به كوفه برده شدند 78 نفر بودند. تقسيم سرها به اين صورت بود: قيس بن اشعث، رئيس بنی 
كنده 13 سر، شمر رئيس هوازن 12 سر، قبيله بنی تميم 17 سر، قبيله بنی اسد 16سر، قبيله مذحج 6 سر، افراد متفرقه از قبايل ديگر 13 سر.
- پس از شهادت حسين(ع) 33 زخم نيزه و 34 ضربه شمشير، غير از زخمهای تير بر بدن آن حضرت بود.
- شركت كنندگان در اسب تاختن بر بدن امام حسين 10 نفر بودند.
- سپاهيان كوفه 33 هزار نفر بودند كه به جنگ امام حسين(ع) آمدند. تعداد آن سپاهيان در ابتدا 22 هزار بودند كه به اين صورت آمدند: عمرسعد با 6000 نفر،
سنان با 4000 نفر، عروه بن قيس با 4000 نفر، شمر با 4000 نفر، شيث بن ربعی با 4000 نفر، آن چه بعداً اضافه شدند: يزيد بن ركاب كلبی با 2000 نفر، حصين
بن نمير با 4000 نفر، مازنی با 3000 و نصر مازنی با 2000 نفر.
- سيدالشهداء روز عاشورا برای 10 نفر مرثيه خواند و در شهادتشان سخنانی فرمود و آنان را دعا، يا دشمنان آنان را نفرين كرد. اينان عبارتند از: علی اكبر،
عباس، قاسم، عبدالله بن حسن، عبدالله طفل شيرخوار، مسلم بن عوسجه، حبيب بن مظاهر، حربن يزيد رياحی، زهير بن قين و جون. و در شهادت دو نفر بر آنان
درود و رحمت فرستاد: مسلم و هانی.
- امام حسين(ع) بر بالين 7 نفر از شهدا پياده رفت: مسلم بن عوسجه، حر، واضح رومی، جون، عباس، علی اكبر، قاسم.
- سر سه شهيد را روز عاشورا به جانب امام حسين(ع) انداختند: عبدالله بن عمير كلبی، عمرو بن جناده، ابن ابی شبيب شاكری.
- سه نفر را روز عاشورا قطعه قطعه كردند: علی اكبر، عباس، عبدالرحمن بن عمير.
- مادر 9 نفر از شهدای كربلا در روز عاشورا حضور داشتند و شاهد شهادت پسرشان بودند: رباب مادر عبدالله بن حسين، زينب مادر عون بن عبدالله جعفر،
رمله مادر قاسم بن حسن، بنت شليل جبليه مادر عبدالله بن حسن، رقيه مادر عبدالله بن مسلم، مادر محمد بن ابی سعيد بن عقيل، مادر عمرو بن جناده، ام
وهب مادر عبدالله بن وهب كلبی، شهيد مطهری(ره) اين مطلب را جز تحريفات عاشورا می دانند.
- 5 كودك نابالغ در كربلا شهيد شدند: عبدالله طفل شيرخوار امام حسين، عبدالله بن حسن، محمد بن ابی سعيد بن عقيل، قاسم بن حسن، عمرو بن جناده
انصاری.
- 5 نفر از شهدای كربلا از اصحاب رسول خدا(ص) بودند: انس بن حرث كاهلی، مسلم بن عوسجه، هانی بن عروه، حبيب بن مظاهر، عبدالله بن بقطر عميری.
- در ركاب سيدالشهداء تعداد 15 غلام شهيد شدند: نصر و سعد (از غلامان علی(ع))، منحج (غلام امام مجتبی(ع))، اسلم و قارب (غلامان امام حسين(ع))
حرث غلام حمزه، جون غلام ابوذر، رافع غلام مسلم ازدی، سعد غلام عمر صيداوی، سالم غلام بنی المدينه، سالم غلام عبدی، شوذب غلام شاكر، شيب غلام
حرث جابری، واضح غلام حرث سلمانی. اين 14 نفر در كربلا شهيد شدند. سلمان غلام امام حسين(ع) را نيز آن حضرت به بصره فرستاد و آنجا شهيد شد.
- 2 نفر از ياران امام حسين(ع) روز عاشورا اسير و شهيد شدند: سوار بن منعم و موقع بن ثمامه صيداوی.
- 4 نفر از ياران امام در كربلا پس از شهادت آن حضرت به شهادت رسيدند: سعد بن حرث و برادرش ابوالحتوف، سويد بن ابی مطاع كه مجروح بوده و محمد بن
ابی سعيد بن عقيل.
- 7 نفر در حضور پدرشان شهيد شدند: علی اكبر، عبدالله بن حسين، عمرو بن جناده، عبدالله بن يزيد، مجمع بن عائذ، عبدالرحمن بن مسعود.
- 5 نفر زن از خيام حسينی به طرف دشمن بيرون آمده و حمله يا اعتراض كردند: كنيز مسلم بن عوسجه، ام وهب زن عبدالله كلبی، مادر عبدالله كلبی، زينب
كبری، مادر عمرو بن جناده.
زنی كه در كربلا شهيد شد مادر وهب (همسر عبدالله بن عمير كلبی) بود.
زنانی كه در كربلا بودند: زينب، ام كلثوم، فاطمه، صفيه، رقيه، ام هانی.


 ماهنامه موعود شماره 51


 
< قبل   بعد >
spacer

spacer

Creative Commons License
(cc) 2020 Mouood Researching Institute. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License.
هرگونه استفاده از محتويات اين پايگاه اطلاع رساني، در هر کجاي دنيا، تنها براساس مفاد توافقنامه Creative Commons 3.0، مجاز است.
(ح) 1386 تمامي حقوق اين پايگاه اطلاع رساني، متعلق به مؤسسه فرهنگي موعود است.