spacer
«مؤسسة فرهنگي موعود عصر(عج)»، معجم مؤلّفين مهدوي را به‌زودي منتشر مي‌کند.
ادامه مطالب ...
 
advertisement.png, 0 kB
Advertisement
spacer
spacer

عضویت در خبرنامه

جستجوگر سايت

جستجوگر گوگل


جست‌وجو در سايت موعود
addtomyyahoo4Subscribe in NewsGator OnlineAdd to My AOL
Subscribe with BloglinesAdd to netvibes
Add to Google

 
مسيحيت و مسيحيان صهيونيست چاپ پست الكترونيكي
۱۱ خرداد ۱۳۸۴
رفتن به
مسيحيت و مسيحيان صهيونيست
صفحه 2

مجری: در اينجا می‏خواهيم نظر استاد محمد سماك را درباره اين رابطه، رابطه اسراييل و مسيحيان صهيونيست بدانيم؟

محمدالسماك: به نظر من رابطه اسراييل و مسيحيان صهيونيست مرحله‏ای بوده است، اولين مرحله شدن به مرحله تأسيس و شكل‏گيری اسراييل بازيگران طی آن اسراييليها نيازمند حمايتهای مالی و سياسی و معنوی بوده است در اين مرحله اهداف مسيحيان صهيونيست و اسراييل با يكديگر تلاقی می‏كند، به اين معنا كه اسراييل نيازمند اثبات موجوديت خويش بود و از طرف ديگر مسيحيان صهيونيست نيز احساس نياز می‏كردند كه حتماً اسراييلی شكل بگيرد، به اين ترتيب منافع هر دو گروه در يك نقطه يكی می‏شود و آن برپايی صهيون است تا اينكه به مرحله دوم می‏رسيم كه عبارت است از مرحله ظهور مجدد مسيح، در اينجاست كه ايندو از يكديگر جدا می‏شوند و جنبش مسيحيت صهيونيسم به جنبشی ضد سامی تبديل می‏شود كه به ادامه بقای يهود و يهوديت اعتقاد ندارد و تلاش می‏كند يا يهوديان به آئين مسيحيت درآورد تا به مسيحی كه دوباره ظهور می‏كند ايمان بيآورند يا اينكه نيست و نابود شوند. ما در مرحله اول كه همين مرحله است ملاحظه كرديم كه دو طرف در اهداف با يكديگر مشترك هستند، يعنی مسيحيان صهيونيست يا اسراييليها در يك هدف كه همان حفظ موجوديت و بقا و توسعه‏طلبی اسراييل است، مشترك هستند تا اينكه زمينه ظهور و بازگشت مجدد مسيح فراهم گردد، اين در حالی است كه اسراييل و يهود به خوبی از ماهيت و هويت جنبش مسيحيت صهيونيستی مطلع هستند، آنها به خوبی می‏دانند، هدف مسيحيان صهيونيست از ادامه بقای اسراييل و حمايت از توسعه‏طلبيهای آن فراهم ساختن زمينه‏های ظهور مجدد مسيح است، ما در حال حاضر در مرحله اول يعنی مرحله اشتراك و تلاقی منافع ميان اسراييل و مسيحيان صهيونيست قرار داريم. يهوديان و اسراييليها می‏گويند ما به اين روند ادامه می‏دهيم تا اينكه مسيح ظهور كند و به اصطلاح عامه تكليف ما و شما را روشن كند، چه سرنوشتی نصيب ما و چه سرنوشتی نصيب شما خواهد شد، اما در حال حاضر ما (يهود می‏گويند) در مرحله‏ای قرار داريم كه می‏بايست با يكديگر همكاری و همراهی نماييم و جنبش مسيحيت صهيونيستی تا آنجا كه در توان دارد، از اسراييل حمايت كند و خود جنبش مسيحيت صهيونيستی آن چنان در اين باره مبالغه نموده است كه ملاحظه می‏كنيم، در نيمه دهه هشتاد اصلاً سازمان سفارتخانه جهانی مسيحی در قدس به بوته فراموشی سپرده می‏شود و سازمانی تبديل می‏شود كه كنسولگريهايی برای خويش در بسياری از كشورهای جهان داير می‏كند كه وظيفه آن جمع‏آوری مالی، معنوی و تبليغاتی برای اسراييل و تلاش برای تحقق اهداف صهيونيسم و طرح صهيونيسم در ساخت هيكل و ساير طرحهای جنبش صهيونيسم است.

مجری: از سخنان دكتر محمد سماك اينگونه استنباط می‏شود اتحاد و همكاری اين دو مرحله‏ای است و جنبش مسيحيت صهيونيستی جنبشی ضد ساميان است كه مهمترين هدف آن فراهم ساختن زمينه‏های ظهور مجدد مسيح است به همين دليل است به برپايی و تأسيس اسراييل اقدام كرده‏اند تا مسيح ظهور كند و حكومت هزاره او شكل گيرد، با ظهور مسيح آنها (يهود) يا نابود می‏شوند يا به مسيحيت درمی‏آيند و غير ازاين دو راهكار، راهكار ديگری وجود ندارد، از اين جهت برحسب عقايد حاكم بر جنبش مسيحيت صهيونيستی می‏توان گفت، اين جنبش بزرگترين جنبش ضد ساميان و اسراييل است، نظر شما در اين باره چيست؟

دكتر مصطفی الفقی: ما بايد ميان يهوديت به عنوان يك آئين و صهيونيسم به عنوان يك جنبش و انديشه و مسيحيت صهيونيستی تفاوت قائل شويم، چون تصور و برداشت هر يك از آنها از آينده متفاوت است، ريشه‏های فكری و اصول فكری يكی نيست، به همين دليل من اعتقاد دارم، اين يكی از امواج فكری و مذهبی گذرا در تاريخ بشريت است كه اگر چه مدتی به حيات خويش ادامه می‏دهد، اما تأثير بسزايی بر بشريت نمی‏گذارد، به يك دليل ساده و آن اينكه، اهداف و انگيزه‏های آن سياسی است و سياست متغير و اهداف آن تغييرپذير است و بالاخره اينكه مرام و عقيده‏ای حقيقی وجود ندارد كه برپايه‏های نظری ثابت استوار و توانسته باشد مسيحيت را به عنوان يك آئين و صهيونيسم را به عنوان يك جنبش در يك‏جا گرد آورد، بلكه بر عكس تضاد ميان ايشان كاملاً قابل ملاحظه است، به همين دليل بايد گفت موج گذرايی است كه به خدمت اهدافی معين درآمده است و صرفاً جنبشی سياسی است كه تأثير به‏سزايی بر مذهب نمی‏گذارد.

مجری: پس اين نظر شما در قبال آينده اين جنبش است؟
دكتر مصطفی الفقی: بله.

مجری: آخرين سؤال اين است، آقای مكرم نظر شما در اين‏باره چيست؟

مكرم: من نظر آقای دكتر مصطفی را تأييد می‏كنم، و من آرزو می‏كنم هر آنچه آقای دكتر گفتند، تحقق يابد و سبان تمام جنبشهای مشابه خويش كه نيست و نابود شدند، اين جنبش نيز از صفحه روزگار محو شود، اما در حال حاضر چون به نظر می‏رسد، يك هدف با يك نوع از اهداف مسيحيت صهيونيستی را با اسراييل مرتبط ساخته است، تا مدتی به حيات خويش ادامه دهد، اما اين ثابت نيست، بلكه گذرا است.

مجری: در پايان لازم است، از حضور مهمانان محترم آقای مصطفی فقهی و كشيش اكرم مجيد در برنامه تشكر می‏كنيم، از شما بينندگان عزيز نيز تشكر می‏ كنيم كه به اين مسئله مهم، مسئله مسيحيت صهيونيستی كه اين برنامه به آن اختصاص داشت توجه نموديد و آگاه شديد كه اين جنبشی است كه سعی می‏كند، در پس مذهب ديگران قانع كند كه بعد مسئله فلسطين و ساير مسائل مربوط به زمين بر ما در خاورميانه فشار بياورد می‏شود وظيفه هر يك از شما بينندگان و شنوندگان انتقال مطالب ارائه شده به ديگران است.

ماهنامه موعود شماره 51 
< قبل   بعد >
spacer

spacer

Creative Commons License
(cc) 2020 Mouood Researching Institute. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License.
هرگونه استفاده از محتويات اين پايگاه اطلاع رساني، در هر کجاي دنيا، تنها براساس مفاد توافقنامه Creative Commons 3.0، مجاز است.
(ح) 1386 تمامي حقوق اين پايگاه اطلاع رساني، متعلق به مؤسسه فرهنگي موعود است.